სწავლა ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში
19 ოქტომბერი, 2014
Erasmus+ პროგრამა გაძლევთ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლის საშუალებას.

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერი ავტორიზებული (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს (მაგ. ბაკალავრს, რომელსაც მაგისტრატურაში სურს სწავლის გაგრძელება). პროგრამის ფარგლებში დაშვებულია მობილობა 1-2 სემესტრით, ან სრული აკადემიური პროგრამის ხანგრძლივობით (მაგ. მაგისტრებისათვის).

იხ. დაწვრილებიი ინფორმაცია

http://erasmusplus.org.ge/ge/for-studentsCarpet Cleaning Calgary