სტუდენტური დაზღვევა - ვის, როდის და როგორ შეუძლია სარგებლობა?
05 ივლისი, 2014
 სტუდენტური დაზღვევა - ვის, როდის და როგორ შეუძლია სარგებლობა? ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
სტუდენტური დაზღვევა საქართველოს მასშტაბით 2012 წლის პირველი სექტემბრიდან დაიწყო. სტუდენტები რეგიონების მიხედვით სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო კომპანიამ დააზღვია, თუმცა, 2014 წლის პირველი იანვრიდან სტუდენტური დაზღვევა გარკვეული ცვლილებით გაგრძელდა.

საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის უფროსმა რუსუდან გოგოლაშვილმა ისაუბრა მიმდინარე ცვლილებებზე: „იმ პერიოდში, როდესაც ამ სოციალურ პროექტებს ახორციელებდნენ კერძო სადაზღვევო კომპანიები, საქართველო ლოტებად იყო დაყოფილი. იყო ტენდერი და ტენდერის მეშვეობით შედიოდნენ ეს კომპანიები რეგიონებში. თითო რეგიონში შედიოდა რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია და საუკეთესო წინადადებას ვინც წარადგენდა, ის იგებდა იმ რეგიონში (ეს იყო მთავრობის 218-ე დადგენილება, 2009 წლის). შემდეგ, როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა სტუდენტების დაზღვევა, ასევე 0-5 წლის ჩათვლით ბავშვებისა და საპენსიო ასაკის პირების, რეგიონებში, სადაც უკვე იყვნენ ეს სადაზღვევო კომპანიები შესულები, სწორედ მათ დაეკისრათ ამ პირების დაზღვევა. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ახლა არის გარდამავალი პერიოდი, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ თბილისელ სტუდენტებზე, აქ არის შემდეგი სიტუაცია, „არქიმედეს გლობალ ჯორჯია“ 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოცხადდა გაკოტრებულად, ამიტომ მომსახურება ამ კონტინგენტზე, როგორც სტუდენტებზე, ასევე პენსიონერებზე, 0-5 წლის ბავშვებზე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ადამიანებზე გადაიბარა სოციალური მომსახურების სააგენტომ. ამიტომ, ასე თქვათ, თბილისელი სტუდენტები 2014 წლის პირველი იანვრიდან მოხვდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, იდენტური პირობებით, რა პირობებითაც იყვნენ დაზღვეულები კერძო სადაზღვევო კომპანიებში, მხოლოდ ადმინისტრირებას აკეთებს სოციალური მომსახურების სააგენტო. 2014 წლის პირველი სექტემბრიდან კი მთლიანად მთელი საქართველოს სტუდენტები უკვე გადმოვლენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში“.

თსუ-ს სტუდენტი თათა ბერელიძე სტუდენტური დაზღვევის ნაცვლად, კერძო სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობს: „სტუდენტური დაზღვევის შესახებ მაქვს ინფორმაცია და გამომიყენებია კიდეც, თუმცა, მაშინ კლინიკის არჩევა არ შემეძლო და უკმაყოფილო დავრჩი, იმიტომ, რომ ცუდ კლინიკაში მოვხვდი. ახლა სადაზღვევო პაკეტი მაქვს მამაჩემის სამსახურიდან, რომელიც ვრცელდება მამაზე, დედაზე და ჩემზე, სანამ 22 წლის გავხდები. სადაზღვევო პაკეტით, რომელსაც ახლა ვიყენებ, თითქმის ყველაფერი ფინანსდება, თუ არ ფინანსდება, ფასდაკლება მაინც არის, რაღაც პროცედურებზე არის ულიმიტო მომსახურებაც. კმაყოფილი ვარ, რადგან არჩეული მაქვს ჩემთვის სასურველი კლინიკა, რომელიც ტერიტორიულადაც ახლოსაა. ერთი რამ, რაც არ მომწონს ამ სადაზღვევო პაკეტში არის ის, რომ მედიკამენტები არც გვიფინანსდება და არც ფასდაკლება გვაქვს“.

როგორც მე-3 კურსის სტუდენტმა ბარბარე ზაქარეიშვილმა აღნიშნა, ის სტუდენტური დაზღვევით სარგებლობს: „ზამთარში გამოვიყენე სტუდენტური დაზღვევა, ბრონქების ანთება მქონდა და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, იმიტომ რომ 100%-ით ამინაზღაურეს გამოკვლევა. რაც შეეხება კლინიკას, უბნის მიხედვით გამანაწილეს და ექიმი მე ავირჩიე“.
სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება და სამედიცინო ტრანსპორტირება, ამბულატორიული მომსახურება (გეგმური აბულატორიული მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირველადად ოჯახის, ან სოფლის, ან უბნის ექიმთან მიმართვის საფუძველზე), სტაციონარული მომსახურება, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება და სხვა - ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან იმ სამედიცინო მომსახურებების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთაც მზღვეველი ფარავს (უფრო ვრცელი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165, 2012 წლის 7 მაისი ქ. თბილისი).

თუ ვის შეუძლია ისარგებლოს სტუდენტური დაზღვევით, როგორ განისაზღვრება სადაზღვევო პერიოდი სტუდენტებისთვის და რა შემთხვევაში შეიძლება გაუუქმდეს სტუდენტს დაზღვევა, ამ საკითხების შესახებ ინფორმაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა მაკა ბერაიამ მოგვაწოდა: „სტუდენტური დაზღვევით სარგებლობა შეუძლია სტუდენტს, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც სწავლობს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგისა ან ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 და მე-5 საფეხურების სტუდენტებს; პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს. რაც შეეხება სადაზღვევო პერიოდს, ის განისაზღვრება სწავლის საფეხურების შესაბამისად, მაგალითად, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის - 48 თვე, მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 24 თვე; ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის – 12 თვე და ა. შ დაზღვევის მოქმედება წყდება შემდეგ შემთხვევებში: სადაზღვევო პერიოდის დასრულებისას; დაზღვეული პირის გარდაცვალებისას; სტუდენტის მხრიდან დაზღვევაზე უარის თქმისას; თუ სტუდენტი იმყოფება პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში; თუ სტუდენტს შეუწყდა ან შეუჩერდა სტატუსი, გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა, როცა სტატუსის შეჩერება დაკავშირებულია ორსულობასთან, მშობიარობასთან, ბავშვის მოვლასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან. ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 კალენდარულ წელს“.

როგორც გიორგი გიგოლაშვილმა, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტმა აღნიშნა, სადაზღვევო ინსტიტუტი თავიდანვე წინააღმდეგი იყო 2012 წლის პირველი სექტემბრიდან რეგიონების მიხედვით სტუდენტთა, 0-5 წლის ბავშვთა და პენსიონერთა დაზღვევა განხორციელებულიყო იმ ფორმით, რა ფორმითაც იგეგმებოდა: „როდესაც კონკრეტულ რეგიონში მხოლოდ ერთ სადაზღვევო კომპანიას შეუძლია შესვლა, ამას მთელი რიგი უარყოფითი მხარეები და შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. თვითონ ამ პროგრამას, დაზღვეულთა სამივე კატეგორიას ჰქონდა შეზღუდვა - სადაზღვევო კომპანია თვითონ ირჩევდა მომსახურე სამედიცინო დაწესებულებას, ხოლო პაციენტი, ვისაც დასჭირდებოდა თანხის ანაზღაურება, იძულებული იყო, მიეღო მხოლოდ სადაზღვევოსგან შემოთავაზებული სამედიცინო დაწესებულებება. კიდევ იყო ასეთი რაღაც, როდესაც ამ პროგრამით დაზღვეულს დასჭირდებოდა გეგმიური-ქირურგიული ოპერაცია, ლოდინის პერიოდი იყო ხანგრძლივი. რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ყველა მოქალაქეზე გათვლილი, არ არის რანჟირებული ვთქვათ ასაკის მიხედვით, სოციალური სტატუსის მიხედვით, რეგიონების მიხედვით, პროფესიის მიხედვით და ა.შ. ეს პროგრამა რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანის, მათ შორის სტუდენტების შესაძლო საჭიროებებს ფარავს, ერთი მინუსი ამ პროგრამისა არის წამლების ანაზღაურების საკითხი“.

ბოლოს კი ინფორმაცია სტუდენტებისთვის, რომელთაც გარკვეული პრობლემები ექმნებათ დაზღვევაზე: თუ სტუდენტი დაზღვეულ ბენეფიციართა ნუსხაშია და ვერ სარგებლობს დაზღვევით, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ხოლო თუ მისი მონაცემები დაზღვეულ ბენეფიციართა ნუსხაში არ იძებნება, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უნდა დაუკავშირდეს.
სხვა სტატიები
რამდენჯერ გიყიდიათ საკვები პროდუქტები გარემოვაჭრეებთან? გიფიქრიათ, რომ შედარებით დაბალ ფასთან ერთად შეიძლება ხარისხიც არ იყოს შესაბამისი?
„ამას მაინც გავყიდი, მაგრამ სხვა პროდუქტებს რა ეშველება?“ - ერთ-ერთი გარემოვაჭრე ხორცპროდუქტებს სითხით ნამავდა და გვერდით მდგომს ესაუბრებოდა.
სრულად
ალერგია ყველაზე გავრცელებულ დაავადებათა რიცხვს მიეკუთვნება.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.043 seconds, 4.38 MB
Application afterRoute
0.055 seconds, 5.69 MB
Application afterDispatch
0.138 seconds, 10.10 MB
Application afterRender
0.218 seconds, 11.31 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
12097440 Byte
Memory In KiloBytes
11813.91 KB
Memory In MegaBytes
11.54 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
674 
option
com_content 
id
1830:studenturi-dazghveva-vis-rodis-da-rogor-sheudzlia-sargebloba 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
674 
option
com_content 
id
1830:studenturi-dazghveva-vis-rodis-da-rogor-sheudzlia-sargebloba 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
Xk-4gVvU1QwAAD9Sp8cAAAAK 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
Xk-4gVvU1QwAAD9Sp8cAAAAK 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Mon, 20 Jan 2020 12:15:15 GMT 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
br,gzip 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
3.233.215.231 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
55034 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/sazogadoeba/1830-studenturi-dazghveva-vis-rodis-da-rogor-sheudzlia-sargebloba.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/sazogadoeba/1830-studenturi-dazghveva-vis-rodis-da-rogor-sheudzlia-sargebloba.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1582299265 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1582299265
  [session.timer.last] => 1582299265
  [session.timer.now] => 1582299265
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => 426vugb6bit14qvvbvmq2uvrh6
  [time] => 1582299265
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.06879 
Summary
0.06879 
Modules Rendered: 18
mod_fb_like
0.00187 
mod_google_plusone
0.00091 
mod_fb_metaog
0.00284 
mod_custom
0.00024 
mod_html
0.00056 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00024 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_mostview
0.036 
mod_categorynews
0.00936 
mod_ws_tabmenu
0.00531 
mod_search
0.00442 
mod_mainmenu
0.00559 
mod_logo
0.00084 
mod_mainmenu
0.00843 
Summary
0.07771 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.00222 
system - aliasmaker
0.00045 
system - cachecleaner
0.00085 
system - nnframework
0.0005 
system - lang
0.00037 
system - sef
0.00042 
content - fbcomments
0.00069 
content - multicategory
0.00036 
content - imageparams
0.00073 
content - pagenavigation
5.0E-5 
content - pagebreak
0.00072 
Summary
0.00736 
WS Debug Plugin
0.0058138370513916 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00016
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 8.0E-5
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00028
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 9.0E-5
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 674)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00095
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 1830
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-21 15:34:25' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-21 15:34:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.0015
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='1830'
7.
Time : 0.00012
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 674 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.02001
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-21 15:34:25' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-21 15:34:25' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00423
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "8"
  AND `a`.`id` <> "1830"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2020-02-21 15:34' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2020-02-21 15:34' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC      
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.02742 
Loaded Files : 149
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/icon.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/image.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/arrayhelper.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
147
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
148
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
149
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 53
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
hash
15
fileinfo
16
filter
17
ftp
18
gd
19
gettext
20
SPL
21
iconv
22
session
23
intl
24
json
25
mbstring
26
mcrypt
27
mssql
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
mysql
32
PDO
33
pdo_mysql
34
pdo_sqlite
35
Phar
36
posix
37
Reflection
38
imap
39
SimpleXML
40
soap
41
sockets
42
SQLite
43
exif
44
tokenizer
45
xml
46
xmlreader
47
xmlwriter
48
xsl
49
zip
50
apache2handler
51
mhash
52
ionCube Loader
53
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.001
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00037
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.00137 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings