ეთნიკური უმცირესობები თავს საქართველოს მოქალაქეებად ვერ გრძნობენ
ეთნიკური უმცირესობები თავს საქართველოს მოქალაქეებად ვერ გრძნობენ ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
ეთნიკური ჯგუფი ისტორიულად ჩამოყალიბებული ადამიანთა მდგრადი ერთობაა, რომელიც არსებობს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე და დანარჩენი მოსახლეობისგან განსხვავდება ადათ-წესებით, ენით, კულტურითა და რელიგიით.

21-ე საუკუნეში საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული ქვეყნებიდან უმრავლესობა მულტიეთნიკურია. იაპონია, სომხეთი და ისრაელი შეიძლება ჩაითვალოს მონოეთნიკურად, თუმცა, სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები იქაც ცხოვრობენ. საქართველოც მულტიეთნიკურ ქვეყანად არის მიჩნეული.

"ეთნიკური და რელიგიური მრვალფეროვნება ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა და იმ ფაქტით, რომ საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში სხვადახვა ეთნოსის წარმომადგენლები მკვიდრობენ და მშვიდობიანად ახერხებენენ თანაცხოვრებას, ჩვენ სამართლიანად შეგვიძლია ვიამაყოთ" - ამ ფრაზით იწყება საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტული ცენტრის კრებული, რომელშიც საქართველოში არსებულ ეთნიკურ უმცირესობებზეა ინფორმაცია.

აფხაზები, ოსები, ქურთები, რუსები, ბერძნები, ებრაელები, აზერბაიჯანელები, სომხები, თურქები, ჩინელები, არაბები, ბოშები - ეს იმ ეთნიკური ჯგუფის არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ.

ქართველ ახალგაზრდებში ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ზოგ მათგანს მკვეთრად გამოხატული ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს, ზოგს კი პირიქით. 21 წლის დიანა კარტოზია საქართველოში არსებულ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ თავის პოზიციას გამოხატავს. "მაღიზიანებენ ქურთები და ბოშები. თავი თავიანთ ქვეყანაში ჰგონიათ. არ აქვთ რიდი და პატივისცემა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა გვერდითაც ცხოვრობენ. გამაღიზიანებელია მათი სპეციფიკური სუნი. კარგია, რომ ამ ადამიანებს იცავენ, ბოლოსდაბოლოს სხვის ქვეყანაში უწევთ ცხოვრება, მაგრამ თუ სახელმწიფო ეხმარება მათ, მაშინ ისინიც უნდა დაეხმარონ სახელმწიფოს თავიანთი ქცევითა და წესების დაცვით. ჰიტლერის დამოკიდებულება არ მაქვს, მაგრამ ჩემ გვერდით არ იყვნენ და სხვაგან, სადაც უნდა იქ დატკბნენ ბედნიერებით". იმავე პოზიციას იზიარებს გიორგი გულორდავა. ის მიიჩნევს, რომ მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია საფრთხეს უქმნის როგორც ქართულ ენას, ასევე ქართულ სახელმწიფოს. "ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხია პირადად ჩემთვის. უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. ეს დამოკიდებულება ბევრი რამითაა გამოწვეული. პირველ რიგში, რელიგიური ფაქტორი და სახელმწიფო ენის დაკარგვის საშიშროება. გამაღიზიანებელია ის პრივილეგიები, რომლითაც ისინი სარგებლობენ და ჩვენ ვიჩაგრებით. ეთნიკური უმცირესობის ბევრ წარმომადგენელს ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ქართველებისადმი. ამ ფაქტს არც მალავენ და იმასაც არ აქცევენ ყურადღებას, რომ ჩვენს მიწა-წყალზე ცხოვრობენ".

რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციას გამოთქვამს საქართველოს უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი მარიამ ჭოხონელიძე. ის ამბობს, რომ ეროვნულობა მოქალაქეობას არ განაპირობებს. მათი აკულტურაცია და ასიმილაცია აუცილებელია მრავალფეროვანი და დაბალანსებული საზოგადოების მისაღებად. "ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულება მაქვს. ისინი არც მაწუხებენ და არც მაღიზიანებენ, ჩემთვის საქართველოს მოქალაქეები არიან. ჩვენი ნეგატიური დამოკიდებულებით ვერ მოხდება მათი ინტეგრაცია და ეს უფრო სერიოზულ კონფლიქტებს შექმნის. მათ უფლება აქვთ, იცავდნენ თავიანთ წესებს, კანონებს, ენასა და რელიგიას. იმ ქართველების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და ეთნიკურ უმცირესობას ქმნიან, ჩვენ ვალდებულები ვართ, დავიცვათ ჩვენს ქვეყანაში არსებული ეთნიკური უმცირესობების უფლებები და ხელი შევუწყოთ მათ ინტეგრაციას".

ფსიქოლოგი და ასოცირებული პროფესორი ელიზავეტა სოლოღაშვილი ნეგატიური დამოკიდებულების განმაპირობებელ ფაქტორად ქვეყნის პოლიტიკურ ფონს მიიჩნევს. "აფხაზებისა და ოსების მიმართ პოლიტიკური საკითხია ჩართული. აზერბაიჯანელებისა და ქურთების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება შესაძლოა, რელიგიურმა განსხვავებამ, ტრადიციებმა, კულტურამ განაპირობოს. ზოგადად, საქართველო ყოველთვის მრავალეროვან ქვეყნად ითვლებოდა. ყოველთვის ვიყავით ლოიალურები სხვა ერების მიმართ. თუ დღეს ნეგატივიზმია წინ წამოწეული, ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ეს წმინდა პოლიტიკური ფაქტორის ბრალია. ისე კი ქართველის ბუნება, ზოგადად, ტოლერანტულია. საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობებს საქმიანობის საკუთარი სფერო აქვთ აღებული".

სოციალური ფსიქოლოგი ნანა ბურდული აღნიშნავს, რომ მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი დამოკიდებულება ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არ არის. ეს მაჩვენებელი სკალაზე -0.5 დან -0.9 პროცენტამდე მერყეობს, რაც საერთო ჯამში საკმაოდ ნეიტრალურ დამოკიდებულებას გულისხმობს. "საზოგადოება რადიკალურად ნეგატიური განწყობით არ გამოირჩევა. თუმცა, ამ დამოკიდებულების განმაპირობებელი ფაქტორებია მათი კულტურა, განსხვავებული ენა, რელიგია. ეს ყველაფერი რაღაც დონეზე იწვევს ჩვენგან განსხვავებულის მიმართ ნეტაგივიზმს".

სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ცენტრმა 18 დეკემბერს შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმის შესრულების 2010-2011 წლების მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა. ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო იკვლევდა, თუ რა გაკეთდა და რა პრობლემები რჩება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების განათლების, კულტურისა და თვითმყოფაბოდის შენარჩუნების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და პოლიტიკური და სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით. კვლევიდან ჩანს, რომ, მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ცალკეული ღონისძიებებისა, ეთნიკური უმცირესობების დიდი ნაწილი კვლავაც ვერ გრძნობს თავს ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქედ.

ვებსაიტი დივერსიტყ.გე არის პირველი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა საქართველოში, რომელიც სრულად ეძღვნება და მთლიანად მოიცავს ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხებს. ვებსაიტის მიზანია, გაზარდოს საზოგადოების ინფორმირებულობა ქვეყანაში მიმდინარე ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პროცესების შესახებ, მათი ისტორიისა და კულტურის შესახებ, მოახდინოს ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის პოპულარიზება და ხელი შეუწყოს უფრო ფართო საზოგადოების ჩართვას ამ პროცესებში.

ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით წელიწადში რამდენიმე პროექტს აფინანსებს. პროექტები შიდა დაფინანსებითაც კეთდება, თუმცა, ამ ეტაპზე მსგავსი პროექტები არ აქვთ. სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი ივანე ჩხიკვაძე ამ თემასთან დაკავშირებით გვესაუბრა. "პროექტები საკმაოდ ხშირად შემოდის ამ მიმართულებით. მე აგვისტოს თვიდან ვმუშაობ და დაახლოებით 10 პროექტი იქნება, რაც შემოვიდა ეთნიკური უმცირესობების კუთხით. ასევე მიმდინარეობს პროექტები, რომელსაც ჩვენი ფონდი გაეროს ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს და რომელიც UშAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება. ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობა ჩვენი ფონდის სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ფონდს "ღია საზოგადოება საქართველო" განხორციელებული აქვს შიდა პროექტებიც ამ მიმართულებით, თუმცა, ამჟამად მიმდინარე შიდა პროექტი არ გვაქვს, გვაქვს მიმდინარე პროგრამები, რომელთაც ჩვენი დაფინანსებით ახორციელებენ პარტნიორი ორგანიზაციები" - აღნიშნავს ივანე ჩხიკვაძე.
სხვა სტატიები

არასრულწლოვანთა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია ჩვენი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. საზარელი მკვლელობის, ძარცვის, ქურდობის, სხეულის დაზიანების შესახებ მუდმივად გვესმის.
სრულად
რამდენჯერ გიყიდიათ საკვები პროდუქტები გარემოვაჭრეებთან? გიფიქრიათ, რომ შედარებით დაბალ ფასთან ერთად შეიძლება ხარისხიც არ იყოს შესაბამისი?
„ამას მაინც გავყიდი, მაგრამ სხვა პროდუქტებს რა ეშველება?“ - ერთ-ერთი გარემოვაჭრე ხორცპროდუქტებს სითხით ნამავდა და გვერდით მდგომს ესაუბრებოდა.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.039 seconds, 4.38 MB
Application afterRoute
0.050 seconds, 5.69 MB
Application afterDispatch
0.112 seconds, 10.10 MB
Application afterRender
0.190 seconds, 11.31 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
12091968 Byte
Memory In KiloBytes
11808.56 KB
Memory In MegaBytes
11.53 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
674 
option
com_content 
id
64:ethnikuri-umciresobebi-thavs-saqarthvelos-moqalaqeebad-ver-grdznoben 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
674 
option
com_content 
id
64:ethnikuri-umciresobebi-thavs-saqarthvelos-moqalaqeebad-ver-grdznoben 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
XoEVK1vU1QwAACiPvPcAAAAK 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
XoEVK1vU1QwAACiPvPcAAAAK 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Mon, 20 Jan 2020 12:29:05 UTC 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
br,gzip 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
3.233.239.102 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
39760 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/sazogadoeba/64-ethnikuri-umciresobebi-thavs-saqarthvelos-moqalaqeebad-ver-grdznoben.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/sazogadoeba/64-ethnikuri-umciresobebi-thavs-saqarthvelos-moqalaqeebad-ver-grdznoben.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1585517867 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1585517867
  [session.timer.last] => 1585517867
  [session.timer.now] => 1585517867
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => duo1bd598oqutlldhsc8g0mvr3
  [time] => 1585517867
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.04875 
Summary
0.04875 
Modules Rendered: 17
mod_fb_like
0.00167 
mod_google_plusone
0.00089 
mod_fb_metaog
0.00257 
mod_custom
0.00026 
mod_html
0.00054 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00022 
mod_mostview
0.03583 
mod_categorynews
0.00905 
mod_ws_tabmenu
0.00518 
mod_search
0.00434 
mod_mainmenu
0.00537 
mod_logo
0.00084 
mod_mainmenu
0.00829 
Summary
0.07595 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.00205 
system - aliasmaker
0.00041 
system - cachecleaner
0.00075 
system - nnframework
0.00049 
system - lang
0.00033 
system - sef
0.0004 
content - fbcomments
0.00065 
content - multicategory
0.00034 
content - imageparams
0.00068 
content - pagenavigation
6.0E-5 
content - pagebreak
0.00061 
Summary
0.00677 
WS Debug Plugin
0.0053040981292725 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00014
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 7.0E-5
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00028
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 0.0001
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 674)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00093
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 64
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-29 21:37:47' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-03-29 21:37:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.00144
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='64'
7.
Time : 0.00013
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 674 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.0201
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-03-29 21:37:47' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-03-29 21:37:47' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00414
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "8"
  AND `a`.`id` <> "64"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2020-03-29 21:37' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2020-03-29 21:37' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC        
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.02733 
Loaded Files : 149
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/icon.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/image.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/arrayhelper.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
147
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
148
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
149
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 53
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
hash
15
fileinfo
16
filter
17
ftp
18
gd
19
gettext
20
SPL
21
iconv
22
session
23
intl
24
json
25
mbstring
26
mcrypt
27
mssql
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
mysql
32
PDO
33
pdo_mysql
34
pdo_sqlite
35
Phar
36
posix
37
Reflection
38
imap
39
SimpleXML
40
soap
41
sockets
42
SQLite
43
exif
44
tokenizer
45
xml
46
xmlreader
47
xmlwriter
48
xsl
49
zip
50
apache2handler
51
mhash
52
ionCube Loader
53
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.00098
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00037
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.00135 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings