მოხალისე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისთვის
11 იანვარი, 2015

კანდიდატი, რომელსაც სურს გახდეს გაეროს მოხალისე, უნდა იყოს სულ მცირე 25 წლის. ზედა ასაკის ზღვარი არ არის დაწესებული. მოხალისეები შეძლებენ ჩაერთონ გრანტებში, ჰქონდეთ თვიური შემწეობა, ისარგებლონ დაზღვევით და იმოგზაურონ. პირი, რომელიც გადაწყვეტს გახდეს მოხალისე უნდა იყოს მზად შეხვდეს სირთულეებს.
მას შეუძლია მოუწიოს მგზავრობა რთულ ადგილებში და სწრაფად ცვალებად გარემოში. ისინი უნდა აცნობიერებდნენ, რომ დანიშნულების ადგილს თავად ვერ აირჩევენ. მოხალისეების ვალდებულებები განისაზღვრება 6–12 თვიანი განახლებადი კონტრაქტებით.

კანდიდატი უნდა ფლობდეს უნივერსიტის ხარისხს ან უმაღლეს ტექნიკურ დიპლომს, უნდა გააჩნდეს ორ წლიანი შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება, უნდა იყოს სულ მცირე 25 წლის და ფლობდეს ინგლისურ, ფრანგულ ან ესპანურ ენას.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმულზე.


Carpet Cleaning Calgary