დავეხმაროთ მოხუცებსა და ბავშვებს უგანდაში
10 მაისი, 2015
განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2015 წლის 31 დეკემბერი. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18 წელს ზევით ახალგაზრდებს.
AVEC International არის არასმთავრობო, საქველმოქმედო ორგანიზაციო, რომლიც ცენტრალური ოფისი არის კამპალაში. ის დაარსდა 2013 წელს ახალგაზრდა სოციალური მუშაკების მიერ. მისი საქმიანობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ უგანდით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:

http://www.mladiinfo.eu/2014/03/05/assist-elderly-and-children-in-uganda/Carpet Cleaning Calgary