ინტერპოლის სტაჟირების პროგრამა ლიონში, საფრანგეთი
10 მაისი, 2015
პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკრედიტირებული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებს.
თვიური სტიპენდია შეადგენს 550 ევროს. კანდიდატი უნდა წარმოადგენდეს ინტერპოლის წევრ ქვეყანას და უნდა იყოს სრულწლოვანი. კანდიდატი თავისუფლად უნდა ფლობდეს ინგლისურს და ერთ–ერთ ენას: ფრანგულს, ესპანურს ან არაბულს.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/InternshipsCarpet Cleaning Calgary