დასაქმება „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“-ში
11 იანვარი, 2014
„სტაჟირების გავლის შემდეგ იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრში დავსაქმდი. სამუშაოდ გასაუბრების გზით ამიყვანეს. სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, მედიაში მიმდინარე მოვლენების შესწავლა და მათზე რეაგირება, საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა და ის საქმიანობები მევალება, რაც მედიის წარმომადგენლების დახმარებას გულისხმობს“. ირინა პაპიძემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში სტაჟირება გაიარა, რის შემდეგაც ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრში დასაქმდა. სტაჟირების პერიოდში იურისტ-კონსულტანტის თანაშემწე იყო.

”მევალებოდა სარჩელების, განცხადებების და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება. ასევე, იურისტისათვის კონსულტაციების დროს დახმარება, კითხვების აღრიცხვა და სპეციალურ პროგრამაში ასახვა” - აღნიშნავს ირინა.

ნიკა სიმონიშვილი იურიდიული დახმარების ცენტრში, ამჟამად ადვოკატ-კონსულტანტის თანამდებობას იკავებს. მისი თქმით, სტაჟირების პერიოდში ასოციაციის ხელმძღვანელებმა გადაწყვიტეს, რომ იურიდიული დახმარების ცენტრში დაესაქმებინათ მოქმედი სტაჟიორები, რომელებიც კარგად იცნობდნენ ცენტრის მუშაობის სპეციფიკას.

“დამატებით გავიარეთ გასაუბრება, რის შემდეგაც, 21 დეკემბრიდან იურიდიული დახმარების ცენტრში ადვოკატ-კონსულტანტის თანამდებობაზე სამუშაოდ აგვიყვანეს სამი სტაჟიორი: შორენა ლოლაძე, თათია კაჭარავა და მე, ხოლო ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრში კი - ირინა პაპიძე. ადვოკატ-კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობის დაწყების შემდეგ, ჩვენს მოვალეობაში კონსულტაციაზე მოსულ მოქალაქეთა მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და სამართლებრივი რჩევის მიცემა შედის. ამასთანავე, სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და ასოციაციისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხების შესწავლა” - ამბობს ნიკა სიმონიშვილი.

„ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ ადამიანური რესურსების მენეჯერი თამარ სარაჯიშვილი დასაქმების/სტაჟირების პირობებზე საუბრობს. მისი თქმით, „საია“-სთვის ახალგაზრდების დასაქმებაზე ზრუნვა პრიორიტეტულია, სწორედ ამიტომ, ორგანიზაცია 6 თვეში ერთხელ სტაჟირებას აცხადებს.

თამარ სარაჯიშვილის თქმით, სტაჟირების მსურველი იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი ან უფრო მაღალ საფეხურზე მყოფი იურიდიული განათლების მქონე პირი უნდა იყოს: „ ძირითადი მოთხოვნა არის ის, რომ სტაჟირების მსურველი იყოს იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-3 ან მე-4 კურსის სტუდენტი, იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი ან იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული“.

სტაჟირების მსურველები ორ ძირითად ეტაპს გადიან, ეს არის წერითი გამოცდა და გასაუბრება.

„სტაჟირების მსურველებმა, მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა გამოაგზავნონ რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი, იურისტის დიპლომის ან სტუდენტობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადის ფორმა. კონკურსის პირველ ეტაპზე ტარდება წერითი გამოცდა. გამოცდაზე დაიშვება ყველა კანდიდატი, რომელიც სრულყოფილად წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტებს. წერითი გამოცდის წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში კანდიდატები გასაუბრებას გაივლიან“ - აღნიშნავს ადამიანური რესურსების მენეჯერი.

იურიდიული დახმარების ცენტრისა და მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის სტაჟიორებს სხვადასხვა მოვალეობები აკისრიათ, ეს შეიძლება იყოს: საკანონმდებლო სიახლეებზე მუშაობა; სარჩელების, განცხადებებისა და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება; იურიდიული დახმარების თანამშრომლებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა; ბუკლეტების შედგენისას იურისტების დახმარება; იურიდიული დახმარების ცენტრში მოქალაქეებისგან შემოსული კითხვა-პასუხის ელექტრონულ პროგრამაში აღრიცხვა; „საია“-ს ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის მიერ წარმოებული საქმეების შესწავლა; იურიდიული კონსულტაციის გაცემაში მონაწილეობა; სასამართლო პროცესებზე სიარული. როგორც თამარ სარაჯიშვილი გვეუბნება, სტაჟიორები იურისტებზე არიან მიმაგრებული და დაკისრებულ მოვალეობებს მათი მეთვალყურეობის ქვეშ ასრულებენ, ან როგორც თანაშემწეები, იურისტებს ეხმარებიან.

რაც შეეხება მუშაობის გრაფიკსა და ანაზღაურებას, თამარ სარაჯიშვილი ამბობს, რომ სამუშაო გრაფიკის დადგენა შეთანხმებით ხდება და სწავლის პროცესთან შეთავსებადია. მისი თქმით, სტაჟირება ანაზღაურებადი არ არის, მაგრამ თუ სტაჟიორს ისეთი საქმის გაკეთება დაევალება, რომელიც სტაჟირების პროგრამით არ არის გათვალისწინებული, ის ანაზღაურებას ჰონორარის სახით მიიღებს.

სტაჟირების პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ შესაბამისი სერტიფიკატს გასცემს. თამარ სარაჯიშვილი აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია სტაჟიორებს ასაქმებს, თუმცა, ყველა სტაჟიორის დასაქმება არ ხდება, ზოგიერთი მათგანი სხვაგან იწყებს მუშაობას ან სტაჟირებას.

„როდესაც ამა თუ იმ პოზიციაზე ვაკანსიას ვაცხადებთ, კანდიდატებს შორის არიან როგორც ჩვენი სტაჟიორები, ისე ის კონკურსანტები, ვინც ჩვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. თუმცა, ჩვენ ვამჯობინებთ პრიორიტეტი ჩვენს სტაჟიორებს მივანიჭოთ, რადგან მათ ამ სფეროში გარკვეული გამოცდილება უკვე აქვთ დაგროვილი, მაგრამ არის ხოლმე ვაკანსიები ისეთ პოზიციებზე, სადაც უფრო მეტი სტაჟი, განათლება და გამოცდილებაა საჭირო“ - ამბობს თამარ სარაჯიშვილი.

მისი თქმით, „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში“ სხვადასხვა პოზიციაზე ვაკანსია პერიოდულად ცხადდება და ამ პოზიციებზე დასაქმებას გარდა საუნივერსიტეტო ბაზისა, უფრო მეტი განათლება და გამოცდილება სჭირდება.

სხვა სტატიები
კომპანია „ნატახტარის“ პიარმენეჯერი ნინო სურმავა საკუთარი კომპანიის შესახებ გვესაუბრება:

სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ ჩამოყალიბდა 1991 წელს და მდინარე ქსნის პირას ახალგორში ლუდის პატარა ქარხნის მშენებლობა დაიწყო.
სრულად
კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შესახებ მისი პიარმენეჯერი თიკო მაკარიძე გვესაუბრება:

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არის ყოფილი „თბილისის წყალი“, იგივე „თბილწყალკანალი“. ეს თბილისის წყალგამანაწილებელი კომპანიაა, რომელიც წყალმომარაგების და წყალარინების (საკანალიზაციო) მომსახურებას უწევს თბილისის მოსახლეობას, ორგანიზაციებს, სამრეწველო და კომერციულ ობიექტებს. ეს, საერთო ჯამში, 400 000-ზე მეტი აბონენტია თბილისის მასშტაბით. თბილისელების წყალმომარაგება უწყვეტი ციკლია და ამ საქმეს კომპანიის 2000-მდე თანამშრომელი ემსახურება.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.044 seconds, 4.39 MB
Application afterRoute
0.056 seconds, 5.70 MB
Application afterDispatch
0.120 seconds, 9.93 MB
Application afterRender
0.205 seconds, 11.14 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
11914704 Byte
Memory In KiloBytes
11635.45 KB
Memory In MegaBytes
11.36 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
688 
option
com_content 
id
973:dasaqmeba-saqarthvelos-akhalgazrda-iuristtha-asociacia-shi 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
688 
option
com_content 
id
973:dasaqmeba-saqarthvelos-akhalgazrda-iuristtha-asociacia-shi 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
XQZvPlvU1QwAAF4P8WYAAAAA 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
XQZvPlvU1QwAAF4P8WYAAAAA 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Sat, 23 Feb 2019 14:50:38 GMT 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
gzip 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
34.207.78.157 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
38204 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/sazogadoeba/rogor-davsaqmdeth/973-dasaqmeba-saqarthvelos-akhalgazrda-iuristtha-asociacia-shi.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/sazogadoeba/rogor-davsaqmdeth/973-dasaqmeba-saqarthvelos-akhalgazrda-iuristtha-asociacia-shi.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1560702782 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1560702782
  [session.timer.last] => 1560702782
  [session.timer.now] => 1560702782
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => 4hs81eefvdah67r7t6qu84nlb6
  [time] => 1560702782
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.0503 
Summary
0.0503 
Modules Rendered: 18
mod_fb_like
0.00188 
mod_google_plusone
0.00093 
mod_fb_metaog
0.0029 
mod_custom
0.00029 
mod_html
0.00054 
mod_custom
0.00024 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00024 
mod_custom
0.00022 
mod_mostview
0.03759 
mod_categorynews
0.00632 
mod_ws_tabmenu
0.01044 
mod_search
0.00465 
mod_mainmenu
0.0056 
mod_logo
0.00091 
mod_mainmenu
0.00869 
Summary
0.08212 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.00222 
system - aliasmaker
0.00046 
system - cachecleaner
0.00084 
system - nnframework
0.0005 
system - lang
0.00034 
system - sef
0.00041 
content - fbcomments
0.00069 
content - multicategory
0.00036 
content - imageparams
0.00077 
content - pagenavigation
5.0E-5 
content - pagebreak
0.00071 
Summary
0.00735 
WS Debug Plugin
0.0059170722961426 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00017
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 7.0E-5
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00033
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 0.00011
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 688)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00105
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 973
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 16:33:02' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 16:33:02' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.0018
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='973'
7.
Time : 0.00013
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 688 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.02107
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 16:33:02' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 16:33:02' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00161
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "18"
  AND `a`.`id` <> "973"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2019-06-16 16:33' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2019-06-16 16:33' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC      
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.02634 
Loaded Files : 146
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 52
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
fileinfo
15
filter
16
ftp
17
gd
18
gettext
19
hash
20
iconv
21
SPL
22
intl
23
json
24
mbstring
25
mcrypt
26
mssql
27
session
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
PDO
32
pdo_mysql
33
pdo_sqlite
34
Phar
35
posix
36
Reflection
37
mysql
38
SimpleXML
39
soap
40
sockets
41
SQLite
42
imap
43
tokenizer
44
xml
45
xmlreader
46
xmlwriter
47
xsl
48
zip
49
apache2handler
50
mhash
51
ionCube Loader
52
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.00104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00036
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.0014 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings