სასწავლო პროგრამები
ჯინი ფაუნდეიშენის სტიპენდიები მეცნიერულ სფეროებში, პადოვას უნივერსიტეტი, იტალია
12 ივლისი, 2014
განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 15 სექტემბერი.

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულ სტუდენტებს ნებისმიერი ქვეყნიდან, გარდა იტალიისა.
სტიპენდია 6000 ევრო.
"შექმენი უკეთესი მსოფლიო"–ფოტოკონკურსი
12 ივლისი, 2014
განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 18 ივლისი.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პროფესიონალ და მოყვარულ ფოტოგრაფებს, რომლებიც აღემატებიან 18 წელს.
კონკურსი ცხადდება IREX-ის მიერ.
მექსიკის მთავრობის სტიპენდიები უცხოელი სტუდენტებისთვის
12 ივლისი, 2014
განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 31 ივლისი.

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ სტუდენტებს, რომელთაც უკვე დამთავრებული აქვთ ბაკალავრიატი ან მაგისტრატურა.
დაფინანსება მოიცავს თვიურ სტუპენდიას 8,074,80 მექსიკური პესოს ოდენობით (450 ევრო).
ფორუმი ახალგაზრდებისთვის ინდონეზიაში
29 ივნისი, 2014
გაერთიანებული ერების ცივილიზაციის ალიანსის გლობალური ფორუმი ბალიში  (ინდონეზია)

განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 30 ივნისი.
სტიპენდიები სტუდენტებისთვის ლონდონის ხელოვნების უნივერსიტეტში
29 ივნისი, 2014
სტიპენდიები სტუდენტებისთვის განვითარებადი ქვეყნებიდან ლონდონის ხელოვნების უნივერსიტეტში

განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014 წლის 30 სექტემბერი.
მაგისტრატურა სამედიცინო ფიზიკაში განვითარებადი ქვეყნებისთვის (ტრიესტე, იტალია)
29 ივნისი, 2014
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014 წლის 31 აგვისტო.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდა კვალიფიციურ სტუდენტებს განვითარებადი ქვეყნებიდან.
პროგრამა დაფინანსდება სრულად ან მხოლოდ მოგზაურობისა და სწავლის გადასახადი.
ერასმუს მუნდუსის სამაგისტრო პროგრამა ქალისა და გენდერის სწავლებაში
21 დეკემბერი, 2013
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2013 წლის 31 დეკემბერი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს როგორც ევროკავშირის წევრი, ასევე არაწევრი ქვეყნებიდან.
ერასმუს მუნდუსის სამაგისტრო პროგრამა სამართალსა და ეკონომიკაში
21 დეკემბერი, 2013
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2013 წლის 31 დეკემბერი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სამართლის/ეკონომიკის ან სხვა მსგავსი სფეროს სტუდენტებს.
ონლაინკურსი ჟურნალისტებისათვის
21 დეკემბერი, 2013
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014 წლის დასაწყისი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს ინტერნეტთან კავშირი.
სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ.
უტრეხტის სტიპენდიები - ნიდერლანდების სამეფო
07 დეკემბერი, 2013
აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა: ბაკალავრიატი - 1 აპრილი, 1 ივნისი; მაგისტრატურა - 1 მარტი, 1 სექტემბერი.

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ ნიჭიერ, პერსპექტიულ სტუდენტებს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან.


Carpet Cleaning Calgary