სასწავლო პროგრამები
ერასმუს მუნდუსის სადოქტრო პროგრამა გლობალიზაციაში, ევროპასა და მრავალფეროვნებაში
07 დეკემბერი, 2013
აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 2013 წლის 20 დეკემბერი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შუძლიათ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სტუდენტებს, რომლებიც კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას.
სადოქტორო კვლევა ჰოლოკოსტსა და გენოციდის სწავლებაში
07 დეკემბერი, 2013

აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 9 იანვარი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შუძლიათ ბრიტანელ და საერთაშორისო სტუდენტებს.
სადოქტორო პროგრამა ბელგიაში
07 დეკემბერი, 2013
აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 15 იანვარი.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შუძლიათ სტუდენტებს დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებიდან.
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტიპენდიები
24 ნოემბერი, 2013
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი გვთავაზობს სხვადასხვა სამაგისტრო და
სადოქტორო აკადემიურ პროგრამას შემდეგ დეპარტამენტებზე:
ერასმუს მუნდუსის სამაგისტრო პროგრამა ჟურნალისტიკაში, მედიასა და გლობალიზაციაში
23 ნოემბერი, 2013
განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2014 წლის 10 იანვარი. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შუძლიათ პირებს, რომელთაც აქვთ ბაკალავრის ხარისხი. გამოყოფილია სტიპენდია 48.000 ევროს ოდენობით, ხოლო ბ კატეგორიისთვის 23,000 ევრო.
რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიები
23 ნოემბერი, 2013
პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდებს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან.
დაფინანსება მოიცავს სწავლის საფასურს, ბინით უზრუნველყოფას, 6 თვიან სტიპენდიას 65 ევროს ოდენობით ბაკალავრებისა და 75 ევროს მაგისტრებისთვის.
ოქსფორდის გლობალური სასტიპენდიო პროგრამა
09 ნოემბერი, 2013
ოქსფორდის კოლეჯი კიდევ ერთხელ გაძლევთ შესანიშნავ შესაძლებლობას მიიღოთ ინგლისურენოვანი განათლება. პროგრამა განკუთვნილია 18 წელს გადაცილებული პირებისთვის.
საგრანტო პროგრამა სტუდენტებისთვის
03 ნოემბერი, 2013
განაცხადის შევსება შესაძლებელია ნებისმიერი თვის პირველ რიცხვში.
ეუთოს აკადემიის სამაგისტრო პროგრამა პოლიტიკასა და უსაფრთხოების საკითხებში
03 ნოემბერი, 2013
ეუთოს აკადემიის სამაგისტრო პროგრამაზე პოლიტიკასა და უსაფრთხოების საკითხებში განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2014 წლის 5 აპრილი.
მაასტრიხტის უნივერსიტეტის კოლეჯის სტიპენდიები
03 ნოემბერი, 2013
პროგრამა გთავაზობთ თქვენი ნიჭის განვითარების, ცოდნის გაღრმავების და აკადემიური მიზნების მიღწევის საშუალებას.


Carpet Cleaning Calgary