ახალგაზრდული არასამთავრობოები/საინიციატივო ჯგუფები
მოხალისე სტუდენტთა ასოციაცია
"მოხალისე სტუდენტთა ასოციაცია" სტუდენტთა სოციალურ და სამოქალაქო აქტიურობის ქსელს აერთიანებს, რომელიც ჯერჯერობით საინიციატივო ჯგუფის სახითაა წარმოდგენილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჯერ არ დაარსებულა.


Carpet Cleaning Calgary