ჩინეთსა და საქართველოში შემორჩენილი მისაღები გამოცდები
22 ნოემბერი, 2014
ჩინეთსა და საქართველოში შემორჩენილი მისაღები გამოცდები ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
„ზოგადად, ქართული განათლების სისტემა არ მომწონს, თუმცა, ეროვნული გამოცდები აიძულებს ადამიანს ცოდნის მობილიზებას. გამოცდებისთვის ყველა საგანში ვემზადებოდი. შედარებით ნაკლებად უნარებში, რადგან უნარების სწავლა რთულია, ან იცი, ან არა“ - ამბობს ანა ჩხარჩხალია. მან წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩააბარა.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა წლევანდელ საბაკალავრო გამოცდებში რამდენიმე ცვლილება შეიტანა. კერძოდ: 1. უცხო ენის ტესტს დაემატა რვაქულიანი მოსასმენი ნაწილი; 2. ზოგადი უნარების ტესტის ვერბალური ნაწილის ზოგიერთ დავალებას დაემატა მეხუთე, "ე" , სავარაუდო პასუხი; 3. აბიტურიენტებს საშუალება აქვთ არჩევით საგნად სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ჩააბარონ.

„მოსასმენი დავალება, ჩემი აზრით, აუცილებელია. ამ მხრივ ჩვენი გამოცდა სამართლიანი იყო, თანაც ახალი დავალების ხარჯზე დანარჩენები, შედარებით, გამარტივებული ჩანდა. ზოგად უნარებს რაც შეეხება, კიდევ კარგი, ტექსტებს არ ჰქონდა ხუთი პასუხი. ეს საქმეს ართულებს. დრო გეხარჯება. ყველა პასუხი უნდა სინჯო, რაიმე რომ არ გამოგრჩეს. საათ-ნახევარი ისედაც არაა ფუფუნება“ - ამბობს ანა ჩხარჩხალია.

საგამოცდო სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების მიუხედავად განათლების ექსპერტები კვლავ საუბრობენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის ხარვეზებზე. ლიკა ღლონტი ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, აბიტურიენტები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასრულების შემდეგ აბარებდნენ გამოცდას, რომლის შედეგებსაც შემდეგ უნივერსიტეტები მიღების პროცესში გამოიყენებენ. ექსპერტის თქმით, ასეთი სისტემა: „1. დაზოგავს როგორც სახელმწიფოს, ასევე მოსწავლეების ოჯახების თანხებს - აღარ იქნება საჭირო ორ-ორი გამოცდისათვის მზადება და მათი ფართომასშტაბიანად ჩატარება; 2.უზრუნველყოფს სწავლის უწყვეტობას - სკოლის დასრულება პირდაპირი წინაპირობაა უმაღლესი განათლების მიღებისათვის და დამატებით შეფასებას აღარ საჭიროებს; 3.უნივერსიტეტებს უტოვებს შერჩევის უფლებას. მაგ., მედიცინის ფაკულტეტზე შეიძლება საერთოდ არ დაუშვან ისეთი აბიტურიენტი, რომელსაც სასკოლო გამოცდაში, ბიოლოგიაშჲ 51%-ზენაკლები აქვს მიღებული და ა.შ.“

2013 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის სისტემაშიც შევიდა ცვლილებები. ტესტი დაიყო ხუთ - A, B, C, D და E - კატეგორიად. თითეული ნაწილი ერთმანეთისაგან სირთულით განსხვავდება და ტესტის თითო ტიპი კონკრეტული ფაკულტეტების შესაბამისია. ლიკა ღლონტი ამ ცვლილებას სისტემის ხარვეზად მიიჩნევს: „მაგისტრატურის დონეზე სასტიკად არ მომწონს ამჟამად არსებული განსხვავებული (A, B, C, D, E) ტესტების სისტემა - ირღვევა შერჩევის პრინციპი და გაუგებარია, რას ვზომავთ. ამავე დროს, პრობლემა ექმნება ინტერდისციპლინურ პროგრამებს. უნივერსიტეტებმა თავად უნდა განსაზღვრონ, სამაგისტრო პროგრამის პროფილის მიხედვით დამატებითი საგნობრივი გამოცდა იქნება საჭირო, გასაუბრება, თუ ყველაფერი ერთად“.

გამოცდების ქართული სისტემის განხილვისას ექსპერტები დადებით მხარეებსა და ხარვეზებს გამოყოფენ. ექსპერტი განათლების საკითხებში, სიმონ ჯანაშია „თავისუფალ ასოციაციასთან“ საუბრისას საგამოცდო სისტემის დადებით მხარეებად შემდეგ ფაქტორებს ასახელებს: 1. არ იძლევა კორუფციის - ახლობლობით, ფულით ან სხვა მექანიზმით ჩაბარების საშუალებას; 2. იძლევა სხვადასხვა უნივერსიტეტის კონკურსებში ერთდროულად მონაწილეობის საშუალებას.

მსოფლიო საგამოცდო სისტემების მოდელები აღწერილია 2008 წელს გამოცემულ პუბლიკაციაში „უმაღლეს სასწავლებლებში მიღება მსოფლიო მასშტაბით“. ნაშრომის მიხედვით, მხოლოდ ერთი ტიპის საუნივერსიტეტო გამოცდებით უნივერსიტეტებში სტუდენტებს საქართველოსა და ჩინეთში იღებენ.

„სისტემა უნდა აძლევდეს საშუალებას უნივერსიტეტებს, თავად აირჩიონ მომავალი სტუდენტები. ამის გარეშე უნივერსიტეტი ვერ იქნება დამოუკიდებელი და ვერ დააკომპლექტებს პროგრამებს საუკეთესო აბიტურიენტებით. თუ რომელიღაც უნივერსიტეტს უნდა, რომ თავისი პროგრამა გახადოს პრესტიჟული. (იგულისხმება ის, რომ ამ პროგრამაზე ჩაბარება უნდოდეს რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს), შეიძლება მისთვის მნიშვნელოვანი იყოს რაღაც კომპეტენციები“ - ამბობს ექსპერტი განათლების საკითხებში სიმონ ჯანაშია.

საგამოცდო სისტემის ხარვეზებზე საუბრისას, სიმონ ჯანაშია შემუშავების, ჩატარებისა და შეფასების პროცესის გაუმჭვირვალობას გამოყოფს, რაც, მისი თქმით, შედეგებით მანიპულირების საშუალებას იძლევა. „ჩვენ ვერ ვიტყვით, უშვებს თუ არა გამოცდების ცენტრი შეცდომებს იმიტომ, რომ ჩვენ არ გვაქვს გვაქვს ხელმისაწვდომობა. შესაძლოა, განათლების სამინისტროს ჰქონდეს ინფორმაცია ამ შეცდომების შესახებ, მაგრამ ის ამას არასდროს გაასაჯროვებს. გამოცდების ცენტრს ამ გამოცდების შედეგებით მანიპულირებაც შეუძლია. აქვს საშუალება გამოცდების შედეგებზე დაყრდნობით თქვას, რომ მეტი ან ნაკლები გამოცდაა საჭირო, ან ვთქვათ, სასწავლო გეგმა ან სახელმძღვანელო შეიცვალოს სკოლაში. მაგალითად, დაახლოებით ხუთი წლის წინ სავალდებულო გახდა ოთხი გამოცდის ჩაბარება სამის ნაცვლად. დასაბუთება იყო, რომ თუ აბიტურიენტები ოთხ გამოცდას ჩააბარებენ, უფრო მეტს ისწავლიან, ცოდნის დონე ამაღლდება და უმაღლესებშიც უფრო კარგად მომზადებული აბიტურიენტები მივლენ. გავიდა ხუთი წელი და არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხარისხი ამაღლდა, ან უფრო კარგად მოზადებული აბიტურიენტები აბარებენ, არ გვაქვს. სამაგიეროდ გვაქვს ინფორმაცია, რომ აბიტურიენტებს უფრო ძვირი უჯდებათ გამოცდებისთვის მომზადება“.

სიმონ ჯანაშია ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის ხარვეზად მიიჩნევს ასევე „მიკერძოებულობას მაღალი სოციალური სტატუსის მიმართ“. „ეს გამოცდები მიკერძოებულია მაღალი სოციალური სტატუსისა და შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების მიმართ. ეს დადასტურებულია სხვადასხვა კვლევით. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა გამოცდაზე ქულები, საშუალოდ მაღალი აქვს თბილისის აბიტურიენტებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავად ეს სისტემა (როდესაც მხოლოდ ამ გამოცდებით ხდება ადგილისა და სასწავლო გრანტის მოპოვება უნივერსიტეტში), არ ითვალისწინებს სხვა საჭიროებებსა და გამოცდილებებს, რომლებიც შეიძლება აბიტურიენტებს ჰქონდეთ“ - ამბობს სიმონ ჯანაშია.

განათლების ექსპერტი, ზემოთ მოტანილი კვლევის მსგავსად, სხვადასხვა აქტივობის, უნარისა და გამოცდილების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. „თუ ბავშვი იზრდება ისეთ დასახლებაში, სადაც მხოლოდ ერთი სკოლაა და არ აქვს უკეთესის არჩევის საშუალება, არც იმის შესაძლებლობა, ამ სკოლას უკარნახოს პირობები, რომ გაუმჯობესდეს ხარისხი, მას უნდა შეეძლოს, სხვა გამოცდილების საფუძველზე კომპენსირება (მაგალითად: სკოლის ნიშნები, რეკომენდაციები, უნივერსიტეტში საბუთების განხილვა, სამოტივაციო ესეები, კლუბებში, სპორტში მონაწილეობის გამოცდილება)“.

სიმონ ჯანაშიას თქმით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები არაა აბიტურიენტის ცოდნის შემფასებელი, სკოლები კი დაინტერესებულები არიან არა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებით, არამედ, კონკრეტული შედეგებით, ჰყავდეთ წარმატებული აბიტურიენტები. „პრობლემაა ის, რომ ეს გამოცდები გახდა განათლების ხარისხის საზომი, სინამდვილეში კი ხარისხს არ ზომავს. იმის ნაცვლად, რომ მოსწავლეებს რაღაც ღირებულებები ჩაუნერგონ, ასწავლონ, რომ სკოლის დასრულების შემდეგ მას შეუძლია იყოს წარმატებული მოქალაქე, სკოლები ორიენტირებულნი გახდნენ იმაზე, რომ მათმა მოსწავლეებმა რაც შეიძლება ნაკლები ენერგიის დახარჯვით, რაც შეიძლება მეტი მოგება მიიღონ გამოცდების ფარგლებში. ამას ებმის სახელმწიფოს პოლიტიკა - სკოლები ფასდებიან სწორედ გამოცდების შედეგების მიხედვით. საბოლოო ჯამში, ფასდება რეპეტიტორობის შედეგები და გვაცნობენ, როგორც განათლების სისტემის შედეგებს. შესაბამისად, სკოლები დაინტერესებულები ხდებიან, ჰყავდეთ წარმატებული აბიტურიენტები. ეროვნულ გამოცდებზე ორიენტირებულობა იწვევს იმას, რომ სკოლის მასწავლებლები და ადმინისტრაცია დაინტერესებულია არა განათლების ხარისხის ამაღლებით, არამედ კონკრეტული შედეგის მიღწევით. მოსწავლემ წარმატებულად უნდა აჯობოს სხვა მოსწავლეებს“.

გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის პრესსამსახურს უფროსის, თეიკო ანჯაფარიძის თქმით, ცვლილებებს განათლების სისტემაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განსაზღვრავს და ადგენს: „სასკოლო განათლების ამა თუ იმ ეტაპზე (ან უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა ჩასარიცხად) ცენტრალიზებული გამოცდების ჩატარების გამოცდების მიზანშეწონილობა, ცვლილებები არსებულ მოდელში თუ ახალი მოდელის შემუშავების აქტუალურობა დამოკიდებულია ზოგადი განათლების კონცეფციაზე, მიდგომებზე, რომელსაც განსაზღვრავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. შესაბამისად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ასეთი ცვლილებების, კონცეპტუალური დოკუმენტის შემუშავების შემდეგ განისაზღვრება რა სახის ცვლილება უნდა შევიდეს საგამოცდო სისტემაში“ - ამბობს თეიკო ანჯაფარიძე.

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ "განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებების" შესახებ მიმდინარე კონფერენციაზე განაცხადა, რომ 2016 2017 წლებში სკოლის დამამთავრებელი და უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდები, შესაძლოა, გაერთიანდეს, ან მისაღები გამოცდების რაოდენობა შემცირდეს.
სხვა სტატიები
ნანამ ზრდასრულ ასაკში გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ გაევლო რამდენიმეთვიანი კურსი, სამედიცინო განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ მან სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამკურნალოსაქმე შეისწავლა, საკუთარი პროფესიით სამსახურის მოძებნა გაუჭირდა. 3 წელი ფსიქიატრად მუშაობდა. იქიდან წამოსვლის შემდეგ, წლების განმავლობაში ცდილობდა საკუთარი პროფესიის გამოყენებას და დასაქმებას, მაგრამ უშედეგოდ. როგორც თავად ამბობს, დამსაქმებლები უხეშადაც კი იცილებდნენ თავიდან იმ მიზეზით, რომ მისი განათლებით, ექთნად მუშაობას ვერ დააწყებინებდნენ. ჩვენმა რესპონდენტმა განათლების სამინისტროსაც მიმართა კითხვით: სად შეეძლო მუშაობის დაწყება. სამინისტროს პასუხის თანახმად, ნანას შეეძლო ემუშავა როგორც ფარმაცევტის, ასევე უმცროსი ექიმის და ექთნის პოზიციაზე. აღმოჩნდა, რომ დამსაქმებლებს არც სამინისტროს პასუხი და არც ნანას დიპლომი არაფრად მიაჩნდათ.
სრულად
ქვეყანაში ყველაზე აქტუალური, დასაქმების, პრობლემის გადაჭრას, თავის მხრივ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიც ცდილობს. ილიაუნიმ ბაკალავრიატის სტუდენტებს სტაჟირების პროგრამა შესთავაზა, რომელიც მათ მშობლიური უნივერსიტეტის პიარის დეპარტამენტში პრაქტიკის გავლის საშუალებას აძლევს. პროექტში, რომელიც თებერვლიდან ივლისამდე გასტანს, 100 სტუდენტი მიიღებს მონაწილობას. მათგან 10 საუკეთესო კი ყოველთვიურად 200-ლარიან სტიპენდიას მიიღებს. ამ დროის შემდეგ კი გამორჩეული სტაჟიორები ადგილზევე დასაქმდებიან. რაც შეეხება, შესარჩევ კონკურსს იგი 1 ეტაპად ჩატარდება. სტუდენტები აირჩევიან აპლიკაციის საფუძველზე, რომელიც სამოტივაციო წერილისა და ესეს დაწერასაც ითვალისწინებს. საბუთების მიღება 20 იანვრამდე გაგრძელდება.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.042 seconds, 4.39 MB
Application afterRoute
0.053 seconds, 5.70 MB
Application afterDispatch
0.144 seconds, 10.13 MB
Application afterRender
0.226 seconds, 11.36 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
12145456 Byte
Memory In KiloBytes
11860.8 KB
Memory In MegaBytes
11.58 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
675 
option
com_content 
id
2157:chinethsa-da-saqarthveloshi-shemorchenili-misaghebi-gamocdebi 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
675 
option
com_content 
id
2157:chinethsa-da-saqarthveloshi-shemorchenili-misaghebi-gamocdebi 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
XQZxAlvU1QwAAGUT88sAAAAn 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
XQZxAlvU1QwAAGUT88sAAAAn 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Fri, 22 Feb 2019 16:27:59 GMT 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
gzip 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
34.207.78.157 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
49148 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/umaghlesi-ganathleba/2157-chinethsa-da-saqarthveloshi-shemorchenili-misaghebi-gamocdebi.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/umaghlesi-ganathleba/2157-chinethsa-da-saqarthveloshi-shemorchenili-misaghebi-gamocdebi.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1560703234 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1560703234
  [session.timer.last] => 1560703234
  [session.timer.now] => 1560703234
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => 2f5p44vef0t24qte7be6hb8713
  [time] => 1560703234
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.07745 
Summary
0.07745 
Modules Rendered: 18
mod_fb_like
0.00169 
mod_google_plusone
0.0009 
mod_fb_metaog
0.00273 
mod_custom
0.00026 
mod_html
0.00055 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00026 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_mostview
0.03738 
mod_categorynews
0.01033 
mod_ws_tabmenu
0.00525 
mod_search
0.00446 
mod_mainmenu
0.00536 
mod_logo
0.00083 
mod_mainmenu
0.00826 
Summary
0.07937 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.00236 
system - aliasmaker
0.00041 
system - cachecleaner
0.00088 
system - nnframework
0.00048 
system - lang
0.00033 
system - sef
0.0004 
content - fbcomments
0.00065 
content - multicategory
0.00035 
content - imageparams
0.00066 
content - pagenavigation
6.0E-5 
content - pagebreak
0.00063 
Summary
0.00721 
WS Debug Plugin
0.0056838989257812 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00016
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 7.0E-5
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00029
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 0.00011
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 675)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00095
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 2157
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 16:40:34' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 16:40:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.00193
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='2157'
7.
Time : 0.00013
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 675 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.02075
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 16:40:34' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 16:40:34' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00531
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "7"
  AND `a`.`id` <> "2157"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2019-06-16 16:40' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2019-06-16 16:40' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC      
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.0297 
Loaded Files : 149
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/icon.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/image.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/arrayhelper.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
147
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
148
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
149
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 52
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
fileinfo
15
filter
16
ftp
17
gd
18
gettext
19
hash
20
iconv
21
SPL
22
intl
23
json
24
mbstring
25
mcrypt
26
mssql
27
session
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
PDO
32
pdo_mysql
33
pdo_sqlite
34
Phar
35
posix
36
Reflection
37
mysql
38
SimpleXML
39
soap
40
sockets
41
SQLite
42
imap
43
tokenizer
44
xml
45
xmlreader
46
xmlwriter
47
xsl
48
zip
49
apache2handler
50
mhash
51
ionCube Loader
52
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.00099
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00037
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.00136 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings