უმოქმედო სამედიცინო პუნქტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში?!
27 ივლისი, 2013
უმოქმედო სამედიცინო პუნქტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში?! ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
სამედიცინო პუნქტი? სად, უნივერსიტეტში? არც გამიგია"; "არა, არ აქვს სამედიცინო პუნქტი, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია"; "მადლობა ღმერთს არ დამჭირვებია, მაგრამ არც არაფერი მსმენია სამედიცინო პუნქტის შესახებ";
"აქვს საერთოდ? მგონი არ აქვს"; "წესით უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი" - ასეთი იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების რეაქცია კითხვაზე, გსმენიათ თუ არა უნივერსიტეტის სამედიცინო პუნქტის შესახებ?

ინფორმაცია თსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან გადავამოწმეთ. "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში 2 სამედიცინო პუნქტია - უნივერსიტეტის მეორე და მეათე (მაღლივ) კორპუსებში. პუნქტების ასეთი განლაგება სამედიცინო დახმარების ოპერატიულად აღმოჩენის მიზნით მოხდა. სამედიცინო პუნქტები აღჭურვილია შესაბამისი სამედიცინო აპარატურითა და მედიკამენტებით. სამედიცინო დახმარებას სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს კვალიფიციური ექიმები უწევენ".

სამედიცინო პუნქტების ადგილზე შემოწმება გადავწყვიტეთ და მითითებულ ორივე კორპუსს (მეორეს და მაღლივ კორპუსებს) ვესტუმრეთ. ვნახეთ, რომ უნივერსიტეტს ოთახი სახელწოდებით "ოჯახის ექიმი" ნამდვილად აქვს. ადგილზევე გავესაუბრეთ უნივერსიტეტის ექიმს ბაბული ბოსტოღანაშვილს. ჩვენს კითხვაზე, თუ რატომ არ ფლობენ ინფორმაციას სტუდენტები სამედიცინო პუნქტის შესახებ, გვიპასუხა, რომ სტუდენტების ინფორმირება მის კომპეტენციაში არ შედის, თუმცა, კონკრეტულად ის სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც მუშაობს, მარტის თვიდან ფუნქციონირებს და შესაძლოა, ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ სტუდენტებმა ჯერ ისევ არ იციან "ოჯახის ექიმის" შესახებ. ბაბული ბოსტოღანაშვილი ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტში ექიმის არსებობა აუცილებელია. "არის გადაუდებელი შემთხვევები, ისეთი როგორიც არის კოლაფსი, წნევის დაცემა, რომელსაც სჭირდება პირველადი დახმარების ადგილზე გაწევა და არა 15-20 წუთის, სასწრაფოს მოსვლის შემდეგ". უნივერსიტეტის ექიმი არა მარტო სტუდენტებს, არამედ უნივერსიტეტის თანამშრომლებსაც ემსახურება და სასწრაფო სამედიცინო დამხარების საჭიროების შემთხვევაში სხვა კორპუსებშიც უწევს გადასვლა. რამდენად საკმარისია უნივერსიტეტისთვის 2 ექიმი, ამაზე ამბობს, რომ ეს ადმინისტრაციას უნდა ვკითხოთ - "პირველი და მეორე კორპუსი ახლოს არის და ჩემთვის არანაირ პრობლემას არ წამოადგენს, დანარჩენ კორპუსებზე რა მოგახსენოთ, რა თქმა უნდა, ცოტა შორია, მაგრამ ადმინისტრაციას უნდა ჰკითხოთ, რამდენად საკმარისია ორი ექიმი. ეს არ მეხება, მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ".

ცისია ცერცვაძე თსუ-ს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტია და როგორც ის ამბობს, დასჭირდა სამედიცინო დახმარება, მაგრამ არავინ გაუწია. "ამ გაზაფხულს ლექციაზე გავხდი ცუდად. მაღალ ტემპერატურასა და თავბრუსხვევას ვგძნობდი. ჩავედი სამედიცინო პუნქტში, მაგრამ იქ არავინ დამხვდა. შემდეგ მეგობრების დახმარებით ლექციებიდან წასვლა მომიწია. კიდევ მახსოვს - ჩემს მეგობარს გული წაუვიდა, გონზე ვერ მოგვყვავდა. ჩავიყვანეთ სამედიცინო პუნქტში, მაგრამ იქ ელემენტარული პირობებიც არ იყო, რომ დახმარებოდნენ. როგორც ჩანს, წნევა დაეცა და წნევის დამარეგულირებელი წამალიც კი არ ჰქონდათ. ჩვენ წავედით აფთიაქში და მოვუტანეთ".

მედიკამენტების ნაკლებობაზე საუბრობს ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი ბაქარ ჩხაიძეც - "პირველ კურსზე დაგვჭირდა ექიმის დახმარება. მივედით, მაგრამ გამაყუჩებელი წამალი არ ჰქონდათ. მას მერე არ მქონია შეხება. ვფიქრობ, რომ ორი ექიმი საკმარისი არ არის ამხელა უნივერსიტეტისთვის, წესით, ერთ კორპუსში ერთი ექიმი მაინც უნდა იყოს".

ჩვენ დავინტერესდით სხვა უნივერსიტეტების სამედიცინო პუნქტებითაც. აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი სტანდარტებს, თუმცა, აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე მათგანს საერთოდ არ გააჩნია მსგავსი პუნქტი. ამის შემდეგ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მივმართეთ კითხვით, ვალდებულინი არიან თუ არა უმაღლესი სასწავლებლები, რომ მოქმედი სამედიცინო პუნქტი ჰქონდეთ და საჭიროებისას სტუდენტებს შესაბამისი დახმარება გაუწიონ? სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არანაირი დადგენილება არ არსებობს, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებს დაავალდებულებს სამედიცინო პუნქტის არსებობას უნივერსიტეტის ბაზაზე. მათი თქმით, უმაღლესი სასწვალებებლები არიან დამოუკიდებელნი და თავად უნდა გადაწყვიტონ მსგავსი საკითხები.

საია-ს იურისტის ირმა პავლიაშვილის თქმით, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #99/ნ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ განსაზღვრავს, რომ უმაღლესმა საგანამანათლებლო დაწესებულებამ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომის გასაცემად უნდა გაიაროს ავტორიზაციის პროცედურა, რაც მოიცავს შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისათვის განსაზღვრული და აუცილებელი სტანდარტების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფას. "ერთ-ერთი სტანდარტი არის მატერიალური რესურსი, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს შორის სწორად განსაზღვრულია, რომ დაწესებულებაში დაცული უნდა იყოს პერსონალისა და სტუდენტების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, რისთვისაც არსებობს სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები. იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსიტეტი ვერ აკმაყოფილებს ერთ-ერთ სტანდარტს, ატორიზაციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ. უნივერსიტეტს ავტორიზაცია ენიჭება 5 წლის ვადით, თუმცა, შემდეგ, ყოველწლიურად ხორციელდება სტანდარტის შესრულების მონიტორინგი, რომელიც შეიძლება მოხდეს, როგორც თვითშეფასების ანგარიშისწარდგენით, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით და თუ შემოწმების შედეგად გამოიკვეთა, რომ დაწესებულება არ შეესაბამება ერთ-ერთ სტანდარტს, საბჭო უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე. შესაბამისად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს მექანიზმი პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უზრუნველსაყოფად ექიმის/ექთნის ან ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი თანამდებობის პირი და პირველადი დახმარების აღმოჩენის საშუალებები (მედიკამენტები, სამედიცინო აღჭურვილობა), რათა საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს პირველადი დახმარების გაწევა, სანამ შესაბამისი სამსახური მივა ადგილზე. აღნიშნული პირების სამუშაო აღწერილობაში განსაზღვრული უნდა იყოს მათი ფუნქციები, ასევე დაწესებულება უნდა ზრუნავდეს შესაბამისი აღჭურვილობის განახლება/შეძენაზე" - გვითხრა ირმა პავლიაშვილმა.


სხვა სტატიები
ნანამ ზრდასრულ ასაკში გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ გაევლო რამდენიმეთვიანი კურსი, სამედიცინო განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ მან სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამკურნალოსაქმე შეისწავლა, საკუთარი პროფესიით სამსახურის მოძებნა გაუჭირდა. 3 წელი ფსიქიატრად მუშაობდა. იქიდან წამოსვლის შემდეგ, წლების განმავლობაში ცდილობდა საკუთარი პროფესიის გამოყენებას და დასაქმებას, მაგრამ უშედეგოდ. როგორც თავად ამბობს, დამსაქმებლები უხეშადაც კი იცილებდნენ თავიდან იმ მიზეზით, რომ მისი განათლებით, ექთნად მუშაობას ვერ დააწყებინებდნენ. ჩვენმა რესპონდენტმა განათლების სამინისტროსაც მიმართა კითხვით: სად შეეძლო მუშაობის დაწყება. სამინისტროს პასუხის თანახმად, ნანას შეეძლო ემუშავა როგორც ფარმაცევტის, ასევე უმცროსი ექიმის და ექთნის პოზიციაზე. აღმოჩნდა, რომ დამსაქმებლებს არც სამინისტროს პასუხი და არც ნანას დიპლომი არაფრად მიაჩნდათ.
სრულად
ქვეყანაში ყველაზე აქტუალური, დასაქმების, პრობლემის გადაჭრას, თავის მხრივ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიც ცდილობს. ილიაუნიმ ბაკალავრიატის სტუდენტებს სტაჟირების პროგრამა შესთავაზა, რომელიც მათ მშობლიური უნივერსიტეტის პიარის დეპარტამენტში პრაქტიკის გავლის საშუალებას აძლევს. პროექტში, რომელიც თებერვლიდან ივლისამდე გასტანს, 100 სტუდენტი მიიღებს მონაწილობას. მათგან 10 საუკეთესო კი ყოველთვიურად 200-ლარიან სტიპენდიას მიიღებს. ამ დროის შემდეგ კი გამორჩეული სტაჟიორები ადგილზევე დასაქმდებიან. რაც შეეხება, შესარჩევ კონკურსს იგი 1 ეტაპად ჩატარდება. სტუდენტები აირჩევიან აპლიკაციის საფუძველზე, რომელიც სამოტივაციო წერილისა და ესეს დაწერასაც ითვალისწინებს. საბუთების მიღება 20 იანვრამდე გაგრძელდება.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.043 seconds, 4.38 MB
Application afterRoute
0.054 seconds, 5.69 MB
Application afterDispatch
0.144 seconds, 10.09 MB
Application afterRender
0.229 seconds, 11.32 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
12098928 Byte
Memory In KiloBytes
11815.36 KB
Memory In MegaBytes
11.54 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
675 
option
com_content 
id
358:umoqmedo-samedicino-punqtebi-thbilisis-sakhelmtsifo-universitetshi 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
675 
option
com_content 
id
358:umoqmedo-samedicino-punqtebi-thbilisis-sakhelmtsifo-universitetshi 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
XiKokFvU1QwAAHC7qmMAAAAe 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
XiKokFvU1QwAAHC7qmMAAAAe 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Tue, 22 Oct 2019 01:45:38 UTC 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
br,gzip 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
18.207.240.35 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
58006 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/umaghlesi-ganathleba/358-umoqmedo-samedicino-punqtebi-thbilisis-sakhelmtsifo-universitetshi.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/umaghlesi-ganathleba/358-umoqmedo-samedicino-punqtebi-thbilisis-sakhelmtsifo-universitetshi.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1579329680 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1579329680
  [session.timer.last] => 1579329680
  [session.timer.now] => 1579329680
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => avsm7vvmipqab90e288s0ks736
  [time] => 1579329680
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.07713 
Summary
0.07713 
Modules Rendered: 18
mod_fb_like
0.00169 
mod_google_plusone
0.0009 
mod_fb_metaog
0.00276 
mod_custom
0.00029 
mod_html
0.00056 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00026 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00023 
mod_mostview
0.0364 
mod_categorynews
0.00961 
mod_ws_tabmenu
0.00933 
mod_search
0.0046 
mod_mainmenu
0.00561 
mod_logo
0.00084 
mod_mainmenu
0.00843 
Summary
0.08241 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.0021 
system - aliasmaker
0.00046 
system - cachecleaner
0.00081 
system - nnframework
0.00048 
system - lang
0.00034 
system - sef
0.00043 
content - fbcomments
0.0006 
content - multicategory
0.00036 
content - imageparams
0.00064 
content - pagenavigation
6.0E-5 
content - pagebreak
0.00062 
Summary
0.0069 
WS Debug Plugin
0.005620002746582 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00014
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 7.0E-5
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00028
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 9.0E-5
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 675)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00246
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 358
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-18 06:41:20' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-18 06:41:20' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.01099
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='358'
7.
Time : 0.00013
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 675 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.02063
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-18 06:41:20' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-18 06:41:20' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00472
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "7"
  AND `a`.`id` <> "358"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2020-01-18 06:41' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2020-01-18 06:41' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC       
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.03951 
Loaded Files : 149
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/icon.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/image.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/arrayhelper.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
147
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
148
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
149
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 53
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
hash
15
fileinfo
16
filter
17
ftp
18
gd
19
gettext
20
SPL
21
iconv
22
session
23
intl
24
json
25
mbstring
26
mcrypt
27
mssql
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
mysql
32
PDO
33
pdo_mysql
34
pdo_sqlite
35
Phar
36
posix
37
Reflection
38
imap
39
SimpleXML
40
soap
41
sockets
42
SQLite
43
exif
44
tokenizer
45
xml
46
xmlreader
47
xmlwriter
48
xsl
49
zip
50
apache2handler
51
mhash
52
ionCube Loader
53
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.001
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00037
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.00137 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings