გასხვისებული ინტელექტი - ე.წ „ტვინების გადინება“
31 იანვარი, 2015
გასხვისებული ინტელექტი - ე.წ „ტვინების გადინება“ ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
ისეთ სახელმწიფო სისტემაში, სადაც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ალბათ, თითოეულ აქ მცხოვრებ ადამიანს აქვს სურვილი საკუთარი სატკივარი გაუზიაროს აუდიტორიას. სამწუხაროდ, ჩვენს სამშობლოში ასეთი სატკივარი თუ პრობლემები იმდენად უხვადაა, რომ ამორჩევაც არ საჭიროებს დიდი აზრის დატანებას.

„ბრეინ დრეინი“, სიტყვასიტყვით „ტვინების გადინება“ და იგივე მაღალკვალიფიციური კადრების ემიგრაცია ის პრობლემაა, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი საქართველოში მწვავედ დგას.

„ტვინების გადინების“ პროცესი 80-90-იან წლებში მასშტაბურად დაიწყო. მის გამომწვევი მიზეზები კი იყო: ხელფასების სიმცირე, უმუშევრობა, კარიერული წინსვლის არარსებობა და ზოგადად მძიმე სოციალური და პოლიტიკური გარემო.

დღეს, როდესაც ჩვენი ხელისუფალნი მედია საშუალებებით იქნება ეს, თუ უბრალო კომუნიკაციის გზით ყოველდღე გვიმტკიცებენ, რომ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ და განვითარებულ სახელმწიფოში, სადაც კარიერული წინსვლის უამრავი გზა აქვს აქ მცხოვრებ მოქალაქეს, ვფიქრობ, ამგვარ სახელმწიფოში ეს პროცესი პროცენტულად მაინც უნდა შემცირებულიყო.

ამ საკითზე პირველად მაშინ დავფიქრდი, როდესაც საზღვარგარეთ მცხოვრებ სტუდენტებთან საუბრისას აღმოვაჩინ, რომ არცერთ მათგანს არ ჰქონდათ სურვილი საკუთარ სამშობლოში დაბრუნების. მიზეზი კი მარტივი იყო, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი.

უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულება მხოლოდ ფორმალურად აცხადებს ვაკანსიას, სადაც ვაკანტური ადგილები მხოლოდ მათი ნათესაური კლანის რომელიღაც წარმომადგენლისთვისაა განკუთვნილი. არავის აინტერესებს შენი განათლების ხარისხი.

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ქვეყნის საერთო მოსახლეობის მცირე ნაწილს შეადგენენ, თუმცა, მათი წასვლა, ისეთ პატარა სახელმწიფოდან, როგორიც საქართველოა, ქვეყნის განვითარებაზე მწვავედ აისახება.

რას აკეთებს სახელმწიფო? სტუდენტისთვის მიმზიდველ გარემოდ უცხოეთს ქმნის, არ ზრუნავს ქვენის მთავარ პრობლემებზე.

კვლევის შედეგების მიხედვით ქართველი ახალგაზრდობა საქართველოში მიღებულ განათლებას აფასებს როგორც არადამაკმაყოფილებელს კონკურენტული შრომის. ამის მიზეზი არის ის, რომ (გამოკითხულთა მიხედვით) უმაღლესი განათლების სისტემაში არის ისეთი პრობლემები, როგორიცაა: არასაკმარისი ქართულენოვანი ლიტერატურა, სწავლის საფასურის სიძვირე, ტექნიკური გაუმართაობა, სასწავლო პერსონალის არაკომპეტენტურობა და ა.შ. რაც განაპირობებს სტუდენტების სწრაფვას ევროპული სასწავლებლებისკენ, სადაც უკეთესი განათლების მიღებაა შესაძლებელი.

სახელმწიფო არაფერს აკეთებს ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად და არავითარ ქმედით ნაბიჯებს არ დგამს. დაუსრულებელ კინკლაობაში დრო გადის და ქვეყნის მთავარი პრობლემები უყურადღებოდ რჩება.

მე კი როგორც სტუდენტს, როგორც რიგით მოქალაქეს, არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩემი ახლობლების რიგებიდან კიდევ დატოვონ ადამიანებმა სამშობლო და უცხოეთს მიაშურონ.

საქართველო კი ჯერ კიდევ იმ ქვეყნების რიგში დგას სადაც „ტვინები გაედინებიან” და უკან თითქმის აღარ ბრუნდებიან...
სხვა სტატიები
თითოეული ინდივიდის ცხოვრებაში დგება დრო, როცა სურს, გააღწიოს ერთფეროვანი სამყაროდან, ურთიერთობებიდან, კანონებიდან და სურვილის, უნარის, მოტივაციის შესაბამის კარიერაზე დაიწყოს ფიქრი. გადაწყვეტილება, თუ რა პროფესიით გააგრძელებს ადამიანი ცხოვრებას ძალიან რთული მისაღებია და ამ მხრივ ყურადღებას რამდენიმე ორიენტირი იქცევს. ურბანული ცხოვრებისა და სხვადასხვა სამუშაო სფეროს განვითარებამ, ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენით სამუშაო ძალის მოდერნიზაციამ ადამიანს მისცა შესაძლებლობა გარკვეული როლი შეასრულოს მუდმივად ცვალებად სამყაროში და აქტიურად გამოიყენოს საკუთარი უნარები შრომის ბაზარზე. არჩევანი დიდია, სამყარო მრავალი წვრილი და მსხვილი ფუნქციის მატარებელი ნაწილებისგანაა აგებული.
სრულად
გავიხსენოთ, რონალდ რეიგანის ცნობილი გამონათქვამი: „არსებობს სამი ტიპის ტყუილი : უბრალოდ ტყუილი, დაწყევლილი ტყუილი და სტატისტიკა!“ ამჯერად სტატისტიკა გვერდით გადავდოთ და ჩვეულებრივ, „უწყინარ“ ტყუილებს მივხედოთ.
სრულად


Carpet Cleaning Calgary