„პროფესიული არჩევანის გაკეთების პრობლემები და პოზიტიური ასპექტები“
31 იანვარი, 2015
„პროფესიული არჩევანის გაკეთების პრობლემები და პოზიტიური ასპექტები“ ელფოსტაბეჭდვა FaceBook Twitter
თითოეული ინდივიდის ცხოვრებაში დგება დრო, როცა სურს, გააღწიოს ერთფეროვანი სამყაროდან, ურთიერთობებიდან, კანონებიდან და სურვილის, უნარის, მოტივაციის შესაბამის კარიერაზე დაიწყოს ფიქრი. გადაწყვეტილება, თუ რა პროფესიით გააგრძელებს ადამიანი ცხოვრებას ძალიან რთული მისაღებია და ამ მხრივ ყურადღებას რამდენიმე ორიენტირი იქცევს. ურბანული ცხოვრებისა და სხვადასხვა სამუშაო სფეროს განვითარებამ, ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენით სამუშაო ძალის მოდერნიზაციამ ადამიანს მისცა შესაძლებლობა გარკვეული როლი შეასრულოს მუდმივად ცვალებად სამყაროში და აქტიურად გამოიყენოს საკუთარი უნარები შრომის ბაზარზე. არჩევანი დიდია, სამყარო მრავალი წვრილი და მსხვილი ფუნქციის მატარებელი ნაწილებისგანაა აგებული.

ყველაზე საჭირო ინფორმაციას, განვსაზღვროთ რომელი პროფესიები იზიდავს გლობალიზაციის ეპოქაში საზოგადოებას, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ფლობს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, დღესდღეობით ლიდერობს ისეთი სფეროები, როგორებიცაა : ბიზნესი, სამართალი, ეკონომიკა. ბოლო დროს შესამჩნევია ახალგაზრდების დაინტერესება სოციალური მეცნიერებებისა და ტურიზმისადმი. შედარებით სუსტია ინტერესი აგრარული, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ხელოვნების მიმართ, თუმცა, ამ მხრივ სახელმწიფომ რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა და ახალგაზრდა თაობას უფასო სასწავლო პროგრამები შესთავაზა. ამ უკანასკნელმა საკმაოდ დიდ პრობლემას დაუდო სათავე, ერთი, რომ შეთავაზებული საგანმანათლებლო პროგრამების დასრულების შემდეგ პროფესიული ცოდნის რეალიზაციის არეალი საკმაოდ მწირია და დასაქმების მაჩვენებელიც უმნიშვნელო და მეორე, აპლიკანტების ორიენტირი არის სახელმწიფოს შეთავაზება, უფასო განათლების შესახებ და არა რეალური ინტერესი პროფესიისადმი, რაც ისეთ პრობლემებს იწვევს, როგორებიცაა: დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი, იმედგაცრუება სტუდენტის ცხოვრებაში და ა.შ.

პროფესიის შერჩევისას ახალგაზრდის სტიმული და ორიენტირი რამდენიმე ფაქტორია. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ტრადიციული საზოგადოების წნეხისაგან გათავისუფლების მცდელობისა, მოზარდებში ჯერ კიდევ საფუძვლიანად ვერ არის გამჯდარი თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა და მათი ნაწილი კვლავ მშობლების კარნახით იღებს გადაწყვეტილებას. უძველესი დროიდან ამ მხრივ საკმაოდ პოპულარული იყო სამედიცინო განათლება და შეიძლება ითქვას, ახალგაზრდების უმეტესობა ცდილობდა გეზი სწორედ ამ მიმართულებით აეღო, რამაც ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში საკმაოდ კარგი შედეგიც გამოიღო. მემკვიდრეობითი იყო და არის პროფესიის თაობიდან თაობაზე გავრცელება. ჯერ კიდევ თვალსაჩინოა იმ ოჯახების მიდრეკილებები, სადაც ოთხივე თაობა ერთი პროფესიის წარმომადგენლებისგანაა დაკომპლექტებული. ამ ორიენტირის მნიშვნელობა საკმაოდ კარგია, რადგან უმეტესობა ცდილობს მშობლების მიერ დაგროვილი გამოცდილების გათავისებას და სამუშაოს მოძიებას, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ამ სიკარგესთან ერთად უმეტეს შემთხვევაში ნეპოტიზმს აქვს ადგილი, რაც თავისთავად არასასიამოვნო შედეგს იძლევა.

ახალგაზრდების ნაწილი გადაწყვეტილებას სპონტანურად იღებს, ნაწილი კი გააზრებულად. გააზრებულად მიღებული გადაწყვეტილება რამდენიმე საინტერესო შედეგის მომცემია, რომელთაგან აღსანიშნავია: მიღებული განათლების შესაბამისი ინტერესი გარკვეული პროფესიისადმი; სფერო, რომელშიც მოზარდი ადრეული ასაკიდანვე ამჟღავნებდა ინტერესს; უნარები, რომლებიც მოზარდის აზრით რელევანტურია სურვილთან, დაეუფლოს არჩეულ პროფესიას და სხვა. რაც შეეხება სპონტანურ გადაწყვეტილებას, აქაც ყურადღებას რამდენიმე ასპექტი იქცევს: ამ გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი ადრეული ასაკიდანვე არ გამოირჩეოდა განათლებისადმი დიდი ინტერესით და მუდმივად ცდილობდა გადაედო მომავალზე ფიქრი; მოსწონს უნივერსიტეტი, სადაც აპირებს განათლების მიღებას, ან იძულებულია მისთვის ხელმისაწვდომი ადგილის ან პროფესიის სასარგებლოდ შეაჩეროს არჩევანი; არ გააჩნია ცოდნა და სურს მხოლოდ სწავლობდეს, არ აქვს მნიშვნელობა, სად და როგორ და სხვა. გააზრებული გადაწყვეტილება ხშირ შემთხვევაში კარგ შედეგს იძლევა, სპონტანური კი თითქმის ვერასდროს იკმაყოფილებს მოთხოვნებს, გამონაკლისია შემთხვევები, როცა რაღაც „მანქანები“ ერევა ადამიანის პროფესიულ განვითარებასა და წარმატებაში.

ყოველივესთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ დეზორიენტაცია ხშირად სპონტანური გადაწყვეტილების თანმხლები მოვლენაა. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანის ირგვლივ მთელი სამყარო დგას საკუთარი შემოთავაზებებით, მას თითქოს ყველა სურს, თან კი საუკეთესოსკენ აქვს მიდრეკილება. ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, თავს იჩენს ისეთი ამორჩევის კრიტერიუმები, როგორებიცაა : 1. მოდა პროფესიაში 2. ოცნების კოშკების ნაადრევი კონსტრუირება 3. ცნობილ პიროვნებასთან საკუთარი თავის გაიგივება 4. რას იტყვიან გარშემომყოფნი და სხვა გარესტიმულები. მოდა პროფესიაში გულისხმობს, არჩევანი გააკეთო პროფესიის პოპულარობის მოტივით, ის რაც ერთს (ან ბევრს) აინტერესებს და მოსწონს ხშირად მისაბაძი ხდება მეორესთვის, რომელსაც შესაძლოა არც კი ესმის, თუმცა, მოსწონს. ოცნების კოშკების კონსტრუირება საინტერესოა იმ მხრივ, რომ საშუალებას იძლევა დაინახო პროფესია მომავლის ჭრილში, მაგრამ საკმაოდ საშიშია, რადგან ხშირად რეალობა შეუსაბამოა აგებულ კონსტრუქციასთან. ანაზღაურება, პოპულარობა, გავლენა ხშირად წონის საგნისადმი ინტერესს, გამოცდილებას, პროფესიონალიზმს. შესამჩნევია, რომ ხშირად ადამიანი გადაწყვეტილებას გარშემომყოფთა მომეტებული ყურადღების გავლენით იღებს.

რაც წლები გადის, პრობლემა მით უფრო აქტუალურია და საჭიროა ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: არჩევანის თავისუფლება, არჩევანის ცოდნასთან რელევანტურობა, ინტერესის სფერო, პროფესიული გადაწყვეტილების მიღების სასარგებლო ასპექტები, დეზორიენტაციის მნიშვნელობა და სხვა. სწორად შერჩეულ ღონისძიებათა სისტემა მნიშვნელოვნად შეამცირებს პრობლემას, მოზარდს უფრო გონივრული დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდება პროფესიული არჩევანის გაკეთებისას, რაც მისცემს რესურსსა და საშუალებას მომავალი რეალობაზე ააგოს. ყველა პროფესიას აქვს თავისი განსაკუთრებული ღირსება, მხოლოდ საჭიროა სწორი ორიეტაცია და მიზანი, რომელმაც პროფესიული წარმატება და კომფორტი უნდა მოუტანოს ადამიანს.

სხვა სტატიები
ისეთ სახელმწიფო სისტემაში, სადაც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ალბათ, თითოეულ აქ მცხოვრებ ადამიანს აქვს სურვილი საკუთარი სატკივარი გაუზიაროს აუდიტორიას. სამწუხაროდ, ჩვენს სამშობლოში ასეთი სატკივარი თუ პრობლემები იმდენად უხვადაა, რომ ამორჩევაც არ საჭიროებს დიდი აზრის დატანებას.
სრულად
გავიხსენოთ, რონალდ რეიგანის ცნობილი გამონათქვამი: „არსებობს სამი ტიპის ტყუილი : უბრალოდ ტყუილი, დაწყევლილი ტყუილი და სტატისტიკა!“ ამჯერად სტატისტიკა გვერდით გადავდოთ და ჩვეულებრივ, „უწყინარ“ ტყუილებს მივხედოთ.
სრულად

ყველაზე პოპულარული


Carpet Cleaning Calgary
Show / Hide Debug
Debug History
No History Page(s)
Profile Information
Application afterLoad
0.001 seconds, 1.00 MB
Application afterInitialise
0.043 seconds, 4.39 MB
Application afterRoute
0.054 seconds, 5.70 MB
Application afterDispatch
0.144 seconds, 10.10 MB
Application afterRender
0.224 seconds, 11.32 MB
Memory Usage
Memory In Bytes
12100320 Byte
Memory In KiloBytes
11816.72 KB
Memory In MegaBytes
11.54 MB
Request Variables
REQUEST Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
677 
option
com_content 
id
2270:profesiuli-archevanis-gakethebis-problemebi-da-pozitiuri-aspeqtebi 
view
article 
GET Variables: 6
lang
ka-GE 
format
html 
Itemid
677 
option
com_content 
id
2270:profesiuli-archevanis-gakethebis-problemebi-da-pozitiuri-aspeqtebi 
view
article 
POST Variables: 0
FILES Variables: 0
COOKIE Variables: 0
SERVER Variables: 36
REDIRECT_UNIQUE_ID
XQZ8Q1vU1QwAADE1zl4AAAAM 
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
 
REDIRECT_STATUS
200 
UNIQUE_ID
XQZ8Q1vU1QwAADE1zl4AAAAM 
HTTP_AUTHORIZATION
 
HTTP_USER_AGENT
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) 
HTTP_ACCEPT
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
en-US,en;q=0.5 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
Fri, 22 Feb 2019 17:15:21 GMT 
HTTP_HOST
tavisupali.ge 
HTTP_CONNECTION
Keep-Alive 
HTTP_ACCEPT_ENCODING
gzip 
PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin 
SERVER_SIGNATURE
 
SERVER_SOFTWARE
Apache/2 
SERVER_NAME
tavisupali.ge 
SERVER_ADDR
91.212.213.12 
SERVER_PORT
80 
REMOTE_ADDR
34.207.78.157 
DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
REQUEST_SCHEME
http 
CONTEXT_PREFIX
 
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html 
SERVER_ADMIN
webmaster@tavisupali.ge 
SCRIPT_FILENAME
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php 
REMOTE_PORT
40200 
REDIRECT_QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REDIRECT_URL
/thavisufali-sivrce/2270-profesiuli-archevanis-gakethebis-problemebi-da-pozitiuri-aspeqtebi.html 
GATEWAY_INTERFACE
CGI/1.1 
SERVER_PROTOCOL
HTTP/1.1 
REQUEST_METHOD
GET 
QUERY_STRING
lang=ka-GE 
REQUEST_URI
/thavisufali-sivrce/2270-profesiuli-archevanis-gakethebis-problemebi-da-pozitiuri-aspeqtebi.html?lang=ka-GE 
SCRIPT_NAME
/index.php 
PHP_SELF
/index.php 
REQUEST_TIME
1560706115 
SESSION Variables: 2
__default
Array
(
  [session.counter] => 1
  [session.timer.start] => 1560706115
  [session.timer.last] => 1560706115
  [session.timer.now] => 1560706115
  [session.client.browser] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [registry] => JRegistry Object
    (
      [_defaultNameSpace] => session
      [_registry] => Array
        (
          [session] => Array
            (
              [data] => stdClass Object
                (
                )

            )

        )

      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [user] => JUser Object
    (
      [id] => 0
      [name] => 
      [username] => 
      [email] => 
      [password] => 
      [password_clear] => 
      [usertype] => 
      [block] => 
      [sendEmail] => 0
      [gid] => 0
      [registerDate] => 
      [lastvisitDate] => 
      [activation] => 
      [params] => 
      [aid] => 0
      [guest] => 1
      [_params] => JParameter Object
        (
          [_raw] => 
          [_xml] => 
          [_elements] => Array
            (
            )

          [_elementPath] => Array
            (
              [0] => /home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter/element
            )

          [_defaultNameSpace] => _default
          [_registry] => Array
            (
              [_default] => Array
                (
                  [data] => stdClass Object
                    (
                    )

                )

            )

          [_errors] => Array
            (
            )

        )

      [_errorMsg] => 
      [_errors] => Array
        (
        )

    )

  [_elang] => ka-GE
)
 
wbl
stdClass Object
(
  [session_id] => 8uptksggdt5gqgf1e3eon81o91
  [time] => 1560706115
  [userid] => 
  [usertype] => 
  [username] => 
  [gid] => 0
  [guest] => 1
  [client_id] => 0
  [data] => 
)
 
ENV Variables: 0
Elements Render
Components Rendered: 1
com_content
0.0762 
Summary
0.0762 
Modules Rendered: 18
mod_fb_like
0.0019 
mod_google_plusone
0.00099 
mod_fb_metaog
0.00275 
mod_custom
0.00025 
mod_html
0.00054 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00022 
mod_custom
0.00024 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00023 
mod_custom
0.00023 
mod_mostview
0.03669 
mod_categorynews
0.00888 
mod_ws_tabmenu
0.00528 
mod_search
0.00441 
mod_mainmenu
0.00556 
mod_logo
0.00083 
mod_mainmenu
0.00839 
Summary
0.07784 
Plugins Rendered: 12
system - jsoptimization
0.0022 
system - aliasmaker
0.00046 
system - cachecleaner
0.00082 
system - nnframework
0.00052 
system - lang
0.00034 
system - sef
0.00042 
content - fbcomments
0.00068 
content - multicategory
0.00036 
content - imageparams
0.00072 
content - pagenavigation
5.0E-5 
content - pagebreak
0.00069 
Summary
0.00726 
WS Debug Plugin
0.0057690143585205 
DataBase Queries logged: 9
1.
Time : 0.00015
SELECT
  FROM `freeass_components`
  WHERE `parent` = 0
2.
Time : 0.0001
SELECT `folder` AS `type`, `element` AS `name`, `params` 
  FROM `freeass_plugins` 
  WHERE `published` >= 1
  AND `access` <= 0
  ORDER BY `ordering`
3.
Time : 0.00029
SELECT m.*, c.`option` AS component
  FROM freeass_menu AS m
  LEFT JOIN freeass_components AS c ON m.componentid = c.id
  WHERE m.lang="ka-GE"
  AND m.published = 1
  ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
4.
Time : 0.0001
SELECT template
  FROM freeass_templates_menu
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND client_id = 0
  AND (menuid = 0 OR menuid = 677)
  ORDER BY menuid DESC
  LIMIT 0, 1
5.
Time : 0.00082
SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
  FROM freeass_content AS a
  LEFT JOIN freeass_categories AS cc ON cc.id = a.catid
  LEFT JOIN freeass_sections AS s ON s.id = cc.section
  AND s.scope = "content"
  LEFT JOIN freeass_users AS u ON u.id = a.created_by
  LEFT JOIN freeass_groups AS g ON a.access = g.id
  WHERE a.id = 2270
  AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 17:28:35' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 17:28:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
6.
Time : 0.00172
UPDATE freeass_content
  SET hits = ( hits + 1 )
  WHERE id='2270'
7.
Time : 0.00011
SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
  FROM freeass_modules AS m
  LEFT JOIN freeass_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
  WHERE  lang="ka-GE"
  AND   m.published = 1
  AND m.access <= 0
  AND m.client_id = 0
  AND ( mm.menuid = 677 OR mm.menuid = 0 )
  ORDER BY position, ordering
8.
Time : 0.02041
#mostview  Query
 SELECT `a`.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug 
  FROM freeass_content AS
  LEFT JOIN `freeass_categories` AS cc ON `cc`.`id` = `a`.`catid`
  LEFT JOIN `freeass_sections` AS s ON `s`.`id` = `a`.`sectionid`
  WHERE a.state = 1
  AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-06-16 17:28:35' )
  AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-06-16 17:28:35' )
  ORDER BY `a`.`hits` DESC
  LIMIT 0 ,11
9.
Time : 0.00395
SELECT `a`.`id` , `a`.`title` , `a`.`alias` , `a`.`introtext` , `a`.`publish_up` , `a`.`publish_down` ,`a`.`sectionid` , `c`.`id` AS `catid``c`.`alias` AS `catslug`,`a`.`attribs` , CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS("-", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS("-", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS catslug
  FROM `freeass_content` AS `a`
  INNER JOIN `freeass_categories` AS `c` ON `c`.`id` = `a`.`catid`
  INNER JOIN `freeass_sections` AS `s` ON `c`.`section` = `s`.`id`
  WHERE `a`.`state` ="1"   
  AND `a`.`catid` = "10"
  AND `a`.`id` <> "2270"
  AND ( `a`.`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_up` <= '2019-06-16 17:28' )
  AND ( `a`.`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00' OR `a`.`publish_down` >= '2019-06-16 17:28' )
  ORDER BY `a`.`publish_up` DESC     
  LIMIT 0 ,2
Summary
0.02765 
Loaded Files : 149
1
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/index.php
2
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/defines.php
3
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/framework.php
4
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/import.php
5
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/loader.php
6
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/request.php
7
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/version.php
8
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/configuration.php
9
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/compat/compat.php
10
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/profiler.php
11
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/object.php
12
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/factory.php
13
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/application.php
14
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/helper.php
15
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/application.php
16
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/config.php
17
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php
18
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/utility.php
19
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/session.php
20
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage.php
21
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php
22
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/session/storage/none.php
23
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table.php
24
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php
25
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/session.php
26
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database.php
27
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php
28
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/error/error.php
29
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/user.php
30
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php
31
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/helper.php
32
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/site/helper.php
33
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/application/cache.php
34
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/lang.php
35
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/helper.php
36
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/language/language.php
37
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/folder.php
38
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php
39
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/helper.php
40
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format.php
41
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/registry/format/ini.php
42
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php
43
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/jsoptimization.php
44
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php
45
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/event.php
46
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observer.php
47
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php
48
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/observable.php
49
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/aliasmaker.php
50
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug.php
51
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner.php
52
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/cachecleaner/cachecleaner.php
53
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework.php
54
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/nnframework.php
55
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/lang.php
56
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/sef.php
57
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/document.php
58
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php
59
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/uri.php
60
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/router.php
61
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/router.php
62
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/menu.php
63
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/menu.php
64
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/cache.php
65
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/output.php
66
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage.php
67
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/storage/file.php
68
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/router.php
69
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php
70
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/nnframework/helpers/parameters.php
71
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/content.php
72
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/controller.php
73
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/controller.php
74
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/query.php
75
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/route.php
76
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/model.php
77
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html.php
78
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/behavior.php
79
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php
80
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/view.php
81
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
82
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/models/article.php
83
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/view.php
84
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/pathway.php
85
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/includes/pathway.php
86
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php
87
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/user/authorization.php
88
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl.php
89
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/phpgacl/gacl_api.php
90
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/methods.php
91
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/database/table/content.php
92
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/fbcomments.php
93
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/multicategory.php
94
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/imageparams.php
95
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/content/pagebreak.php
96
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/gallery.php
97
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/com_content/article/default.php
98
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/multipic.php
99
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/media/image.php
100
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php
101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/administrator/components/com_shortener/helpers/shortener.php
102
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php
103
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/renderer.php
104
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php
105
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/mod_fb_like.php
106
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_like/tmpl/default.php
107
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/system/html/modules.php
108
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/modules.php
109
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/mod_google_plusone.php
110
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_google_plusone/tmpl/default.php
111
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_content/helpers/icon.php
112
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/html/html/image.php
113
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/utilities/arrayhelper.php
114
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/index.php
115
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header_meta.php
116
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/header.php
117
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/footer.php
118
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php
119
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/mod_fb_metaog.php
120
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_fb_metaog/tmpl/default.php
121
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/wslib/utilities/browser.php
122
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_html/mod_html.php
123
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/mod_mostview.php
124
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/helper.php
125
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mostview/tmpl/default.php
126
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/mod_categorynews.php
127
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/helper.php
128
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_categorynews/tmpl/default.php
129
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/component.php
130
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php
131
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/mod_ws_tabmenu.php
132
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/helper.php
133
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_ws_tabmenu/tmpl/default.php
134
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/mod_search.php
135
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_search/helper.php
136
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/templates/default/html/mod_search/default.php
137
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/mod_mainmenu.php
138
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/helper.php
139
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/base/tree.php
140
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_mainmenu/tmpl/default.php
141
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/filter/filteroutput.php
142
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/mod_logo.php
143
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/modules/mod_logo/tmpl/default.php
144
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/components/com_contact/router.php
145
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
146
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/joomla/environment/response.php
147
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/plugins/system/wsdebug/helper.php
148
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi.php
149
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/libraries/geshi/geshi/sql.php
Loaded Extensions : 52
1
Core
2
date
3
ereg
4
libxml
5
openssl
6
pcre
7
sqlite3
8
zlib
9
bcmath
10
calendar
11
ctype
12
curl
13
dom
14
fileinfo
15
filter
16
ftp
17
gd
18
gettext
19
hash
20
iconv
21
SPL
22
intl
23
json
24
mbstring
25
mcrypt
26
mssql
27
session
28
standard
29
mysqlnd
30
mysqli
31
PDO
32
pdo_mysql
33
pdo_sqlite
34
Phar
35
posix
36
Reflection
37
mysql
38
SimpleXML
39
soap
40
sockets
41
SQLite
42
imap
43
tokenizer
44
xml
45
xmlreader
46
xmlwriter
47
xsl
48
zip
49
apache2handler
50
mhash
51
ionCube Loader
52
Zend Guard Loader
Loaded Language Files : 2
Time : 0.00101
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.ini
Time : 0.00036
/home/freeage/domains/tavisupali.ge/public_html/language/ka-GE/ka-GE.mod_mainmenu.ini
Summary
0.00137 
Untranslated Strings Diagnostic : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings
Untranslated Strings Designer : 0
Untranslated Strings :
No Untranslated Strings